Delta

Norsk Tannpleierforenings medlemsside

Norwegian Dental Hygienist Association

Arbeidstaker

Næringsdrivende

Kunnskap

Nasjonal markering av håndhygienedagen 5. mai

Publisert 04.5.2018 klokka 10:12

Norsk Tannpleierforening er med på markering av håndhygienedagen i regi av Folkehelseinstituttet med fleire. Håndhygienedagen er ein felles nasjonal dugnad for betre håndhygiene. Tema i år er Håndhygiene og antibiotikaresistens og helseministeren og ulike fagforeiningar er med på videoen Tannpleierforeininga oppfordrar medlemmene til å støtta opp om denne viktige markeringa for å hindra smitte. Her […]

Lønnsoppgjør 2018

Publisert 04.5.2018 klokka 09:24

Her kan du lesa nokre av dei mest vesentlege punkta når det gjeld Lønnsoppgjør 2018, og som gjeld tilsette tannpleiarar i fylkeskommunen. Treårig universitets/høgskuleutdanning, får tillegg frå kr 8800,- til kr 10 000,- Les mer hos Delta  

Tek doktorgrad på omsorgssvikt

Publisert 26.4.2018 klokka 14:45

Omsorgssvikt og korleis offentleg tannhelsepersonell kan avdekke dette er bakgrunn for doktorgradsavhandlinga til Ingfrid Vaksdal Brattabø. Ho er forskar ved Tannhelsetenesta kompetansesenter vest/Hordaland (TKVest).  Les mer

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer