Gratulere med ny medlemsside!

Publisert 30.1.2017 klokka 08:22

Norsk Tannpleierforening har lytta til medlemmene sine ønskje om ei meir formålstenleg medlemsside. Dette har vært ei stor og viktig sak, og foreininga har brukt mykje ressursar i arbeidet med analysering av medlemmane sitt brukarmønster, kartleggjing av behova og utvelging av materiell.  Arbeidet starta i mars 2015, og kontorledar Linda Ludmann og styremedlem Anne Mai Nilsen har hatt hovudansvaret for utvikling og framdrift av sida saman med eit reklamebyrå.

 

Tannpleierforeininga har etablert publikumsside, tannpleier.no,  som skal marknadsføra yrkesgruppa med aktuell og publikumsvenleg faginformasjon. Tannpleier.no er også inngangen til medlemssida. Bruk knapp øverst på sida merka «medlemssiden».

Medlemssida har til hensikt å vera eit godt hjelpemiddel hovudsakleg for medlemmene, men også for andre. Brukarane skal raskt kunna finna kunnskapen dei har behov for. Difor er det lagt opp hurtigpunkt midt på første sida. Menyen ligg øverst til venstre, samt søkefeltet for å finne det som det blir søkt etter. Når ein klikkar på ein av logoane, vil sida koma fram som logoen viser, f.eks Delta. Her er informasjon om ulike verktøy som vedgår tannpleiarane i arbeidsdagen, omtale av politiske og andre aktuelle saker og kontaktinformasjon.

 

No kan endeleg medlemmer og andre brukarar, få ei oversiktleg og innhaldsrik medlemsside. Foreininga ser frem til at tannpleiarane vil finna informasjon og verktøy som dei har behov for, samtidig som websida skal profilera foreininga og yrkesgruppa.

 

Administrasjon og styret ønskjer medlemmene lukka til med nytt og viktig verktøy!

 


Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

«Hva er viktig for deg?- dagen 9. juni 2021

Publisert 07.6.2021 klokka 12:58

«Hva er viktig for deg?»-dagen har et helsefremmende fokus og styrker pasientrollen. Pasienten oppfordres til aktiv deltagelse i egne mål og styrker egenmestring, og som behandlere oppfordres vi til å lytte til hva som er viktig for pasienten. Ved at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», flyttes oppmerksomheten fra […]

Webinar: Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner – befolkningens helsekompetanse del II

Publisert 04.6.2021 klokka 11:49

I forbindelse med lanseringen av HLS19-rapporten «Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner – Befolkningens helsekompetanse, del II» inviterer Helsedirektoratet, i regi av OsloMet, til gratis webinar 11. juni 2021 kl 12-14. Rapporten beskriver helsekompetansen i fem innvandrerpopulasjoner; personer med bakgrunn fra Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkia og Vietnam. Program og informasjon her  

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer