Gratulere med ny medlemsside!

Publisert 30.1.2017 klokka 08:22

Norsk Tannpleierforening har lytta til medlemmene sine ønskje om ei meir formålstenleg medlemsside. Dette har vært ei stor og viktig sak, og foreininga har brukt mykje ressursar i arbeidet med analysering av medlemmane sitt brukarmønster, kartleggjing av behova og utvelging av materiell.  Arbeidet starta i mars 2015, og kontorledar Linda Ludmann og styremedlem Anne Mai Nilsen har hatt hovudansvaret for utvikling og framdrift av sida saman med eit reklamebyrå.

 

Tannpleierforeininga har etablert publikumsside, tannpleier.no,  som skal marknadsføra yrkesgruppa med aktuell og publikumsvenleg faginformasjon. Tannpleier.no er også inngangen til medlemssida. Bruk knapp øverst på sida merka «medlemssiden».

Medlemssida har til hensikt å vera eit godt hjelpemiddel hovudsakleg for medlemmene, men også for andre. Brukarane skal raskt kunna finna kunnskapen dei har behov for. Difor er det lagt opp hurtigpunkt midt på første sida. Menyen ligg øverst til venstre, samt søkefeltet for å finne det som det blir søkt etter. Når ein klikkar på ein av logoane, vil sida koma fram som logoen viser, f.eks Delta. Her er informasjon om ulike verktøy som vedgår tannpleiarane i arbeidsdagen, omtale av politiske og andre aktuelle saker og kontaktinformasjon.

 

No kan endeleg medlemmer og andre brukarar, få ei oversiktleg og innhaldsrik medlemsside. Foreininga ser frem til at tannpleiarane vil finna informasjon og verktøy som dei har behov for, samtidig som websida skal profilera foreininga og yrkesgruppa.

 

Administrasjon og styret ønskjer medlemmene lukka til med nytt og viktig verktøy!

 


Tilbakemelding til Mattilsynet om tannpleiere og bleking av tenner.

Publisert 22.2.2021 klokka 14:23

Oppdatering mars 2021: NTpF gav tilbakemelding på den negative ordlyden i saka, med bakgrunn i vedtak i EU Professional Qualifications Directive i forhold til direktiv Directive 2005/36/EC. Teksten er blitt endra til: Tannpleiere kan utføre tannbleking dersom det skjer under direkte oppsyn av en tannlege, og hvis et tilsvarende sikkerhetsnivå kan garanteres. Mattilsynet sin opprinnelege […]

Gratis online kurs i Orale lesjoner

Publisert 11.11.2020 klokka 13:01

Online kurs i Orale lesjonar Tannpleiarane sin europeiske organisasjon(EDHF), har i samarbeid med det franske firma Pierre Fabre Oral Care(PFOC), utvikla ein utdanningsplattform for tannpleiarar i Europa. Det er ein flott jobb EDHF har gjort i arbeidet mot utvikling av meir felles kunnskapsnivå for tannpleiarane på europeisk nivå. EDHF og PFOC tilbyr online kurs i […]

Oppdatering av Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten

Publisert 03.11.2020 klokka 13:01

Helsedirektoratet har oppdatert anbefalingene til tannhelsetjenesten. Dette er satt inn: Barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, kan møte på tannklinikk når allmenntilstanden er god eller tilbake til det som er normalt for dette barnet. Dette er nærmere beskrevet i: • Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon (fhi.no) • […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer