Innspel til Helse- og omsorgskomiteen på regjeringa si innstilling Prop.71L( overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m)

Publisert 27.4.2017 klokka 09:38

Regjeringa står ved sitt tidlegare forslag om overføring av tannhelsetenesta til kommunen og krav til kompetanse. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS, har på vegne av Delta/Norsk Tannpleierforbund og Parat, sendt innspel til Helse- og omsorgskomiteen der YS uttrykker bekymring for forslag til  den framtidige organiseringa av tannhelsetenesta. I tillegg blir det i innspelet, understreka bekymring for prioritering av det helsefremmande – og forebyggjande arbeidet dersom tannpleiaren ikkje blir lovfesta som kjernekompetanse i kommunen. YS har fokusert på tannpleiaren sin viktige funksjon i tannhelsetenesta.

 


Lansering av filmer mot tannbehandlingsangst

Publisert 14.10.2021 klokka 11:24

I dag ble filmer mot tannbehandlingsangst i prosjektet «Tenner, skam og angst» lansert. Filmene er utviklet av prosjektet «Tenner, skam og angst» ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt). Prosjektet har laget informasjonsfilmer rettet mot de som sliter med tannbehandlingsangst i tillegg til å lage instruksjonsvideoer for tannhelsepersonell. Målet er å gjøre det enklere for den som har tannlegeskrekk til å oppsøke […]

Solid flertall for overgang til Unio

Publisert 20.8.2021 klokka 14:08

Av totalt 34 stemmer, stemte 32 for overgang. Dette gir solid grunnlag for styret og administrasjon i sitt vidare arbeid. Under finner du innlegget fra Hilde Aga. Etter hennes innlegg, haldt leiar av Unio og gjest, Ragnhild Lied, ei solid og nøktern tale om Unio og kva overgang til den hovudorganisasjonen, vil bety for NTpF. […]

Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening