Innspel til Helse- og omsorgskomiteen på regjeringa si innstilling Prop.71L( overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m)

Publisert 27.4.2017 klokka 09:38

Regjeringa står ved sitt tidlegare forslag om overføring av tannhelsetenesta til kommunen og krav til kompetanse. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS, har på vegne av Delta/Norsk Tannpleierforbund og Parat, sendt innspel til Helse- og omsorgskomiteen der YS uttrykker bekymring for forslag til  den framtidige organiseringa av tannhelsetenesta. I tillegg blir det i innspelet, understreka bekymring for prioritering av det helsefremmande – og forebyggjande arbeidet dersom tannpleiaren ikkje blir lovfesta som kjernekompetanse i kommunen. YS har fokusert på tannpleiaren sin viktige funksjon i tannhelsetenesta.

 


Innspill til NRK Folkeopplysningen

Publisert 04.3.2022 klokka 16:15

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet. Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse. […]

International Symposium on Dental Hygiene i DUBLIN I AUGUST!

Publisert 03.2.2022 klokka 13:20

Det er en stor glede at 15 tannpleiarar har søkt og fått tildelt stipend for deltagelse på  ISDH,  2022 i Dublin, Irland. Det er ønske fra NTpF å stimulere medlemmer til å delta. Arrangementet er den 11. til 13. august med temaet “THE FUTURE IS IN OUR HANDS”. Norsk Tannpleierforening er representert med to delegater på […]

Rådgivere i lønn- og arbeidsforhold

Publisert 25.1.2022 klokka 13:44

Tannpleierforeningen har gleden av å annonsere at tannpleiere og hovedtillitsvalgte i Viken, Jonill Engseter og Vestland, Ann-Elin Instebø er ansatt i Norsk Tannpleierforening i henholdsvis 50 og 60% stilling fra nyttår 2022. Med sin kunnskap og erfaring vil de bistå tillitsvalgte i fylkene og gi råd i lønn- og arbeidsforhold for Norsk Tannpleierforening.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening