Tannpleiere i Troms og i Nordland engasjerer seg i kampen mot økt bruk av energidrikker hos barn og ungdom

Publisert 06.7.2017 klokka 14:10
Tannpleierne Jill Rakel Hjartøy i Nordland og Anette Johannessen i Troms har engasjert seg i kampen mot økt bruk av energidrikker hos barn og ungdom, se oppslag i Nordlys og innlegg i Framtid ved tannpleier Anette Johannessen samt henvendelse til Mattilsynet ved tannpleier Jill Rakel Hjartøy

Jill Rakel Hjartøy, hovedtilltsvalgt og tannpleier, har gjort følgende henvendelse til Mattilsynet:

Jobber som tannpleier i Nordland og vil med dette sette fokus på energidrikker. Jeg ber mattilsynet se på nytt den informasjon spesielt på koffein som foreligger og gis ut av både folkehelseinstituttet og Matportal, kontra hva produsentene selv informerer om.

Jeg har sett på innhold i produkter som er i salg i min kommune, og snakket butikkjedene om hvilke retningslinjer de opererer med. Jeg har også hatt kontakt med norsk kaffeinformasjon og folkehelseinstituttet og mattilsynet i Nordland.

Først noen innholdsdeklarasjoner:

Energidrikker i Norge inneholder 300-320 mg koffein pr liter. Det er de verdier som produsentene oppgir på varen.Tabell fra folkehelseinstituttet sier det er forskjell på energidrikker i Norge og i andre land, 320 mg i andre land og 120-160 mg i Norge. Min påstand er her at dette ikke stemmer, verdiene av koffein er de samme i Norge som i resterende land.

Norsk kaffeinformasjon opplyser at 100 gr kaffe gir 40 mg koffein. En liter kokekaffe inneholder ca 50 mg koffein.

Matportal.no har en oversikt over maksdose koffein pr kg. Denne ender på 60 kg, der er 150 mg maksdose.

Så til praksis i butikk; her har de kjedene jeg har vært i kontakt med retningslinjer (ikke skriftlige) som sier at de skal ikke selge energidrikker til barn, men det er i praksis opp til hver enkelt medarbeider siden det ikke er noe lovverk som forbyr produktet til slik og slik alder. Produsentene følger regelverket og skriver advarsel på fordi det er høydose koffeinprodukt, men dette krever en sterkere regelendring for å gi befolkningen trygge rammer. Vi ser hyppig nok overskrifter med unge som har varige helseskader pga for stort inntak av energidrikker, myndighetene MÅ komme mer på banen.

Som tannpleier er det i utgangspunktet sukker og pH som er hovedfokus, og som igjen skader tennene, men jeg opplever barn under 14 som får kjøpt energidrikker og voksne som sammenligner dette med brus, og kjøper dette til sine barn. Dette gjør meg skremt når jeg vet hva maksdosene på koffein er, og hva konsekvensene kan bli. Til opplysning er det ca 32 sukkerbiter i en ½ liter energidrikke.

Repeterer uoverensstemmelsen:

Maksdose koffein 60 kg = 150 mg
Koffein ½ L energidrikker= 160 mg
Ingen nedre aldersgrense

 


Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

«Hva er viktig for deg?- dagen 9. juni 2021

Publisert 07.6.2021 klokka 12:58

«Hva er viktig for deg?»-dagen har et helsefremmende fokus og styrker pasientrollen. Pasienten oppfordres til aktiv deltagelse i egne mål og styrker egenmestring, og som behandlere oppfordres vi til å lytte til hva som er viktig for pasienten. Ved at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», flyttes oppmerksomheten fra […]

Webinar: Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner – befolkningens helsekompetanse del II

Publisert 04.6.2021 klokka 11:49

I forbindelse med lanseringen av HLS19-rapporten «Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner – Befolkningens helsekompetanse, del II» inviterer Helsedirektoratet, i regi av OsloMet, til gratis webinar 11. juni 2021 kl 12-14. Rapporten beskriver helsekompetansen i fem innvandrerpopulasjoner; personer med bakgrunn fra Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkia og Vietnam. Program og informasjon her  

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer