Advarer mot farlig trend!

Publisert 17.11.2017 klokka 08:34

Tannpleier Anette Kristin Johannessen i Troms har engasjert seg i den store utfordringa som bl.a. energidrikker er for tannhelsa. Les hennar innlegg her, og Norsk Tannpleierforening oppfordrar lesarar til å gå inn på matbransjen sitt Faglege utval www.mfu.as, og engasjera seg kritisk til markandsføringa av energidrikk

Syreskader er blitt en stor tannhelseutfordring. DOT ser med bekymring på at stadig flere ungdommer får syreskader på tennene sine. Det er sure drikker, i første rekke brus, energidrikk, iste og vann tilsatt smak som er de største synderne og hyppig inntak av slike syreholdige drikker øker faren for syreskader på tennene. Omfattende syreskader der mye tannemalje er etset bort og gått tapt kan være kostbart å reparere.

DOT i Lyngen og Storfjord har i vår jobbet en del ut mot skolene der tannpleier har vært ute på samtlige skoler i kommunene og pratet med ungdommen. Denne gangen har fokuset spesielt vært rettet mot bruken av energidrikk og hvilke negative helseeffekter det har på både kropp og tenner. Energidrikker er svært usunne produkter som i tillegg til mye sukker også inneholder store mengder koffein.

Det høye koffeininnholdet i energidrikk er ikke beregnet for barn og unge og høye doser koffein kan føre til koffeinforgiftning. Tidlige symptomer på forgiftning kan være hodepine, magekramper, høy puls og hjerterytmeforstyrrelse. Stort inntak av energidrikk er også satt i sammenheng med at ungdom har falt i koma. I henhold til regelverket for merking skal drikkevarer som inneholder koffein i mengder som overstiger 150mg/liter merkes med «Høyt koffeininnhold, og bør ikke inntas av barn..» I tillegg skal faktisk koffeininnhold angis i mg/100ml.

I energidrikker er koffein tilsatt som «aktiv ingrediens» fordi det skal ha en oppkvikkende, fysiologisk effekt og inneholder derfor mer enn 150mg/liter som er øvre grense for hva som er tillatt i andre leskedrikker og brus, som for eksempel cola. Begrepet energidrikker er en kommersiell betegnelse på drikker som inneholder koffein, men også kombinasjoner av andre sk bioaktive stoffer. Med betegnelsen «energi» mener man at disse drikkene skal ha en oppkvikkende effekt pga det høye innholdet av koffein.

Cola og enkelte andre leskedrikker og brus inneholder ca 15 mg koffein/dl.

Energidrikker som selges i Norge inneholder ca 32 mg koffein/dl.

Barn og ungdom bør ikke få i seg mer enn 2,5 mg koffein pr kg kroppsvekt/dag. For et barn på 30 kg tilsvarer dette 75 mg koffein/dag. Tilsvarende vil en ung kropp på 50 kg tåle opp til 125 mg koffein/dag. Energidrikker selges vanligvis i bokser på 2,5 dl eller ½ liter.

For eksempel:

2,5 dl energidrikk tilsvarer da 80 mg koffein, ½ liter 160 mg, og 1 liter 320 mg. Dette viser at det ikke skal mer til enn 2,5 dl (liten boks energidrikk) før et barn på 30 kg får i seg mer koffein enn det som er anbefalt maksgrense. En halvliters boks gir mer koffein enn det som er anbefalt maksgrense for en ungdom på 50 kg.

Til opplysning inneholder energidrikk ca 11 gram sukker pr 100/ml.

En undersøkelse fra Forbrukerrådet (2015) viser at mange barn og unge har et urovekkende høyt forbruk av energidrikker og at det er i ferd med å bli en fast del av kostholdet for mange. Funnene i undersøkelsen viser at markedsføringa av energidrikk treffer barn helt ned i 10 års alderen og disse produktene er utformet for å appellere til barn og unge, både med tanke på smak, emballasje og markedsføring.

Statistikken til bryggeriforeninga taler også for seg;- salget av energidrikker har eksplodert i Norge de siste årene og det er derfor stor fare for at mange barn og unge har et inntak som overskrider maksimum grense. Det høye forbruket av energidrikk viser klart og tydelig at dagens regulering av markedsføring rettet mot barn ikke er streng nok. Selv om mange av produsentene bak energidrikk sier at de ikke retter sin markedsføring mot unge under 18år, vet vi at yngre i aller høyeste grad blir eksponert for og engasjert av reklamen. De yngre ser ofte opp til de eldre og gjør som dem. Det er ingen tvil om at det råder en viss grad av kynisme blant flere produsenter av energidrikk som pakker inn reklamen på en måte som gjør at den har appell til både barn og ungdommer. Det eksisterer ingen offisiell myndighets satt aldersgrense på kjøp av energidrikk i Norge pr i dag.

Energidrikker ble tidligere omfattet av legemiddelverket og regnet som legemiddel og kunne ikke selges i butikk. Dette har etter hvert endret seg og våren 2009 kom den første tillatelsen til å selge energidrikk i Norge. Energidrikker omfattes nå av næringsmiddelverket.

Forbrukerrådet har vurdert om det bør bli aldersgrense på kjøp av energidrikk i Norge og mener også klart at markedsføringa må reguleres bedre – aldersgrense for markedsføring bør i alle fall heves til 18 år. Enkelte land har annonsert at de vil forby salg av energidrikk til barn under 18 år.

 

Markedsføring for energidrikk rettet mot barn/ungdom kan klages inn til MFU (Matbransjens Faglige Utvalg), der det finnes en klagemekanisme som ligger på www.mfu.as. Jeg vil oppfordre flest mulig til å bruke denne klageadgangen dersom man kommer over eller finner eksempler på slik markedsføring. Vi kan alle gjøre noe og har et felles ansvar for å beskytte barn mot produkter som kan være helseskadelige. Jo flere vi er som står sammen om dette, jo mer kan vi oppnå. Det tyngste ansvaret hviler dog til syvende og sist på politikernes skuldre og myndighetene er nødt for å komme mer på banen.

Se for øvrig sak http://www.tv2.no/v/1187312/ – svært bekymringsfullt!

 


Tilbakemelding til Mattilsynet om tannpleiere og bleking av tenner.

Publisert 22.2.2021 klokka 14:23

Oppdatering mars 2021: NTpF gav tilbakemelding på den negative ordlyden i saka, med bakgrunn i vedtak i EU Professional Qualifications Directive i forhold til direktiv Directive 2005/36/EC. Teksten er blitt endra til: Tannpleiere kan utføre tannbleking dersom det skjer under direkte oppsyn av en tannlege, og hvis et tilsvarende sikkerhetsnivå kan garanteres. Mattilsynet sin opprinnelege […]

Gratis online kurs i Orale lesjoner

Publisert 11.11.2020 klokka 13:01

Online kurs i Orale lesjonar Tannpleiarane sin europeiske organisasjon(EDHF), har i samarbeid med det franske firma Pierre Fabre Oral Care(PFOC), utvikla ein utdanningsplattform for tannpleiarar i Europa. Det er ein flott jobb EDHF har gjort i arbeidet mot utvikling av meir felles kunnskapsnivå for tannpleiarane på europeisk nivå. EDHF og PFOC tilbyr online kurs i […]

Oppdatering av Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten

Publisert 03.11.2020 klokka 13:01

Helsedirektoratet har oppdatert anbefalingene til tannhelsetjenesten. Dette er satt inn: Barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, kan møte på tannklinikk når allmenntilstanden er god eller tilbake til det som er normalt for dette barnet. Dette er nærmere beskrevet i: • Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon (fhi.no) • […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer