Iverksetjing av eldrereformen Leve hele livet, starta 1. januar 2019

Publisert 03.1.2019 klokka 10:31

Folkehelseministeren Åse Michaelsen, oppfordrar kommunane å starta opp med førebyggjande heimebesøk til dei eldre, også hos dei som ikkje er inn under helse- og omsorgstenesta. Tannpleierforeininga ser det som viktig at tannhelse er tema ved dei førebyggjande heimebesøka.

Reformperioden varar fram til 2023.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eldrereformen-leve-hele-livet-starter-1.-januar-2019/id2623795/?


Auke av egenandelstak 2

Publisert 03.1.2019 klokka 10:16

Auke av Egenandelstak 2 til kr 2085,- gjeldande frå 1. januar 2019. Les mer

Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 (det gule heftet)

Publisert 21.12.2018 klokka 09:47

Pasientar med diagnosen hyposalivasjon får dekning etter takst 101. Stor glede for pasientgruppa, og for Norsk Tannpleierforening som har fremma saka i fleire år på innspelsmøta med Helsedirektoratet. Justering av takster mv.: * Bruk av takst 101 er utvidet til også å gjelde tilstander under pkt. 10 Hyposalivasjon. Ved disse tilstander ytes stønad etter refusjonstakst. […]

Julehilsning 2018

Publisert 19.12.2018 klokka 08:50

Kjære medlemmer, tillitsvalte og samarbeidspartar! 2018 har vore eit innhaldsrikt år for Norsk Tannpleierforening, og vi vil her gje ei oppsummering: Førebuing av fagkonferansen og 50 års jubileet var arbeidskrevjande og hyggjeleg. Det var stor deltaking, positive foredragsholdarar og utstillarar, ein flott båttur, fine taler med både alvor, morosame innslag og historier. Tusen takk til […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer