Oppdatering av Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten

Publisert 03.11.2020 klokka 13:01
Helsedirektoratet har oppdatert anbefalingene til tannhelsetjenesten. Dette er satt inn:
Barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, kan møte på tannklinikk når allmenntilstanden er god eller tilbake til det som er normalt for dette barnet.
Dette er nærmere beskrevet i:
Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon (fhi.no)
Råd om når barn kan komme tilbake til barnehage og skole (fhi.no)
Helsedirektoratet er  bedt om å ivareta hensynet til barn og unge i relevante veiledere. I punktet Tannhelsetjenesten bør ha tilnærmet normal aktivitet ved tannklikkene står det nå:
Helsetjenester som tilbys barn og unge bør opprettholde normal drift under koronapandemien, samtidig som grunnleggende smitteverntiltak overholdes.
Ved behov for midlertidig stenging av tjenester som følge av smitteutbrudd må det i forkant gjøres en vurdering av om tiltaket er nødvendig, forholdsmessig og medisinskfaglig begrunnet.
Tannhelsetjenesten har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for tilbud dersom tjenesten må redusere åpningstider, eller midlertidig stenge ned som følge av smitteutbrudd.
Det er viktig å være oppmerksom på at barn og unge som under normale forhold ikke vil være utsatt, nå kan oppleve problemer som en konsekvens av pandemien.

Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

«Hva er viktig for deg?- dagen 9. juni 2021

Publisert 07.6.2021 klokka 12:58

«Hva er viktig for deg?»-dagen har et helsefremmende fokus og styrker pasientrollen. Pasienten oppfordres til aktiv deltagelse i egne mål og styrker egenmestring, og som behandlere oppfordres vi til å lytte til hva som er viktig for pasienten. Ved at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», flyttes oppmerksomheten fra […]

Webinar: Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner – befolkningens helsekompetanse del II

Publisert 04.6.2021 klokka 11:49

I forbindelse med lanseringen av HLS19-rapporten «Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner – Befolkningens helsekompetanse, del II» inviterer Helsedirektoratet, i regi av OsloMet, til gratis webinar 11. juni 2021 kl 12-14. Rapporten beskriver helsekompetansen i fem innvandrerpopulasjoner; personer med bakgrunn fra Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkia og Vietnam. Program og informasjon her  

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer