Tannpleierforeningen feirer opptak i Unio.

Publisert 09.12.2021 klokka 09:50
Kjære medlemmer av Norsk Tannpleierforening – Velkommen til @unionorge !
Tannpleierforeningen er tatt opp som ny organisasjon i Unio fra 1/1/2022! Foreningen vår kan markere enda en milepæl.
Tannpleierforeningen har tatt et steg i retning som styrker foreningens arbeid til det beste for tannpleiere og samfunn. Tannpleierne er har blitt del av den hovedorganisasjon og det fellesskapet som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.
Tannpleiere sitter på en fremtidsrettet og nødvendig kompetanse, og sammen kan vi nå uante høyder.
Det er i NTpF du er del av tannpleiernes viktigste fellesskap der du får:
Stipendordninger
Ulike medlemsfordeler
Tilbud om gode forsikringsordninger
Påvirke politisk
Fellesskap i Unio med andre yrkesgrupper på samme utdanningsnivå
Medlemskap i foreningen med erfarne styremedlemmer og administrasjon som jobber for å løfte tannpleierprofesjonens rolle opp og frem
Tannpleierne er en liten yrkesgruppe og skal foreningen ha styrke og politisk slagkraft, må tannpleierne stå samlet i arbeidet mot mål som gagner alle.
Jo flere vi er – jo sterkere er vi!
Det er kjekt å engasjere seg, og nå ser vi fremover med begge øyne!

 


Hovedoppgjøret er i havn

Publisert 25.5.2022 klokka 15:25

For første gang var Norsk Tannpleierforening med i forhandlingsutvalget i Unio og satt «ved bordet» under meklingen mellom hovedorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund, KS, helga 21.-24. mai. Det var spennende og lærerike dager for NTpF sin rådgivende HTV, Ann-Elin Instebø. Du finner all informasjon om oppgjøret på denne siden

Innspill til NRK Folkeopplysningen

Publisert 04.3.2022 klokka 16:15

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet. Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse. […]

International Symposium on Dental Hygiene i DUBLIN I AUGUST!

Publisert 03.2.2022 klokka 13:20

Det er en stor glede at 15 tannpleiarar har søkt og fått tildelt stipend for deltagelse på  ISDH,  2022 i Dublin, Irland. Det er ønske fra NTpF å stimulere medlemmer til å delta. Arrangementet er den 11. til 13. august med temaet “THE FUTURE IS IN OUR HANDS”. Norsk Tannpleierforening er representert med to delegater på […]

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening