Tannpleierforeininga er meir synleg!

Publisert 13.1.2022 klokka 09:40

NTpF var invitert til å koma med tannhelsepolitisk kommentar til Unio sitt innspel til regjeringa Støre i forkant av 2023-budsjettet. For første gong er Tannpleierforeiniga integrert og fått anledning til å formulera viktig politisk bodskap til komande statsbudsjett.

Unio skriv under tema Helse og omsorg:

Tannhelse må i større grad bli en del av den offentlige helsetjenesten, og målsettingen er å redusere sosial ulikhet i helse. En tannhelsereform er nødvendig. I det arbeidet må en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten vektlegges, både når det gjelder organisering og finansiering. Samtidig er det behov for å vurdere utdanningskapasitet og personelltilgang basert på befolkningens behov for tannhelsetjenester. Vi vet at de fleste sykdommer i munnhulen kan forebygges, og en tannhelsereform må vektlegge årsaker til at sykdom oppstår. Å forebygge sykdom vil gi en bærekraftig tannhelsetjeneste og være god helsepolitikk.

Unio krever:

Tannhelsetjenesten må vris i retning av mer forebygging, og den samlede utdanningskapasiteten mellom tannleger og tannpleiere må vurderes.

Unios notatserie nr 1 2022 Unios innspill i forkant av 2023 bud


Hovedoppgjøret er i havn

Publisert 25.5.2022 klokka 15:25

For første gang var Norsk Tannpleierforening med i forhandlingsutvalget i Unio og satt «ved bordet» under meklingen mellom hovedorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund, KS, helga 21.-24. mai. Det var spennende og lærerike dager for NTpF sin rådgivende HTV, Ann-Elin Instebø. Du finner all informasjon om oppgjøret på denne siden

Innspill til NRK Folkeopplysningen

Publisert 04.3.2022 klokka 16:15

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet. Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse. […]

International Symposium on Dental Hygiene i DUBLIN I AUGUST!

Publisert 03.2.2022 klokka 13:20

Det er en stor glede at 15 tannpleiarar har søkt og fått tildelt stipend for deltagelse på  ISDH,  2022 i Dublin, Irland. Det er ønske fra NTpF å stimulere medlemmer til å delta. Arrangementet er den 11. til 13. august med temaet “THE FUTURE IS IN OUR HANDS”. Norsk Tannpleierforening er representert med to delegater på […]

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening