Tannpleierforeininga er meir synleg!

Publisert 13.1.2022 klokka 09:40

NTpF var invitert til å koma med tannhelsepolitisk kommentar til Unio sitt innspel til regjeringa Støre i forkant av 2023-budsjettet. For første gong er Tannpleierforeiniga integrert og fått anledning til å formulera viktig politisk bodskap til komande statsbudsjett.

Unio skriv under tema Helse og omsorg:

Tannhelse må i større grad bli en del av den offentlige helsetjenesten, og målsettingen er å redusere sosial ulikhet i helse. En tannhelsereform er nødvendig. I det arbeidet må en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten vektlegges, både når det gjelder organisering og finansiering. Samtidig er det behov for å vurdere utdanningskapasitet og personelltilgang basert på befolkningens behov for tannhelsetjenester. Vi vet at de fleste sykdommer i munnhulen kan forebygges, og en tannhelsereform må vektlegge årsaker til at sykdom oppstår. Å forebygge sykdom vil gi en bærekraftig tannhelsetjeneste og være god helsepolitikk.

Unio krever:

Tannhelsetjenesten må vris i retning av mer forebygging, og den samlede utdanningskapasiteten mellom tannleger og tannpleiere må vurderes.

Unios notatserie nr 1 2022 Unios innspill i forkant av 2023 bud


ISDH 2022- International symposium on dental hygiene

Publisert 11.1.2022 klokka 08:47

11. til 13. august 2022 arrangeres ISDH i Dublin i regi av tannpleiernes internasjonale organisasjon, IFDH med det spennende tema THE FUTURE IN OUR HANDS.  Norsk Tannpleierforening engasjerer seg, i internasjonalt arbeid for yrkesgruppa sammen med 30 andre land, og er representert på generalforsamlingen i 2 dager før symposiet. Det er flott å se at mange […]

Tannpleiernes forsikringskontor er etablert

Publisert 22.12.2021 klokka 15:11

Norsk Tannpleierforening har et bredt forsikringstilbud til meget fordelaktige priser. Her kan du lese mer om og kjøpe våre gode forsikringer til gunstig medlemspris. NB! Forsikringene kan ha oppstartsdato tidligst 1.1.22. Din egen forsikringsportal Som medlem i Norsk Tannpleierforening får du tilgang til din egen forsikringsportal. Her vil du finne informasjon om våre forsikringsprodukter, og du kan […]

Nyhetsbrev fra IFDH- Desember

Publisert 13.12.2021 klokka 08:21

Les om aktivitet i tannpleierforeninger rundt om i verden. Finn ut mer om blant annet gratis webinar og informasjon om internasjonalt symposiet for tannpleiere i Dublin. http://www.ifdh.org/newsletter/ifdh-enews-dec-2021.html

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening