Aktuelt

Iverksetjing av eldrereformen Leve hele livet, starta 1. januar 2019

Publisert 03.1.2019 klokka 10:31

Folkehelseministeren Åse Michaelsen, oppfordrar kommunane å starta opp med førebyggjande heimebesøk til dei eldre, også hos dei som ikkje er inn under helse- og omsorgstenesta. Tannpleierforeininga ser det som viktig at tannhelse er tema ved dei førebyggjande heimebesøka. Reformperioden varar fram til 2023. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eldrereformen-leve-hele-livet-starter-1.-januar-2019/id2623795/?

Auke av egenandelstak 2

Publisert 03.1.2019 klokka 10:16

Auke av Egenandelstak 2 til kr 2085,- gjeldande frå 1. januar 2019. Les mer

Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 (det gule heftet)

Publisert 21.12.2018 klokka 09:47

Pasientar med diagnosen hyposalivasjon får dekning etter takst 101. Stor glede for pasientgruppa, og for Norsk Tannpleierforening som har fremma saka i fleire år på innspelsmøta med Helsedirektoratet. Justering av takster mv.: * Bruk av takst 101 er utvidet til også å gjelde tilstander under pkt. 10 Hyposalivasjon. Ved disse tilstander ytes stønad etter refusjonstakst. […]

Julehilsning 2018

Publisert 19.12.2018 klokka 08:50

Kjære medlemmer, tillitsvalte og samarbeidspartar! 2018 har vore eit innhaldsrikt år for Norsk Tannpleierforening, og vi vil her gje ei oppsummering: Førebuing av fagkonferansen og 50 års jubileet var arbeidskrevjande og hyggjeleg. Det var stor deltaking, positive foredragsholdarar og utstillarar, ein flott båttur, fine taler med både alvor, morosame innslag og historier. Tusen takk til […]

Nye faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis

Publisert 23.10.2018 klokka 12:31

Bakgrunn Det har tidligere ikke vært publisert nasjonale anbefalinger for smittevern i odontologisk praksis. Økt internasjonalisering og økende forekomst av antibiotikaresistens har imidlertid aktualisert behovet for felles retningslinjer for smittevern for all odontologisk praksis. Les rapporten her Tannlegeforeningen fremmet i 2015 ønske til Folkehelseinstituttet om utarbeidelse av faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis. […]

Utdrag fra statsbudsjettet

Publisert 08.10.2018 klokka 19:50

Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for å sørge for at tannhelsetjenester, inkludert odontologiske spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelig for hele befolkningen i fylket. Det innebærer at i fylker med utilstrekkelig offentlig og privat dekning, må fylkeskommunene vurdere hvordan kapasiteten skal øke, enten ved å ansette flere tannpleiere, tannleger eller tannlegespesialister, eller ved å inngå avtale med […]

Slutt eller støtt en som slutter i Stopptober!

Publisert 26.9.2018 klokka 12:36

I oktober lanserer Helsedirektoratet Stopptober – en 28-dagers masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. De som ikke skal slutte selv, oppfordres til å støtte en som slutter. Navnet, en kombinasjon av «stopp» og «oktober», er også selve budskapet i kampanjen. Målet med Stopptober er å motivere dem som røyker og snuser til å gjøre […]

International Federation for Dental Hygienist – IFDH

Publisert 21.9.2018 klokka 15:18

IFDH arrangerar internationalt symposie kvart tredje år i samband med generalforsamlinga. Sommaren 2019, 15.-17. august er symposiet i Brisbane i Australia. Her finn du informasjon og påmelding. Tannpleiarar frå Norge har deltatt dei siste åra, og for stimulera medlemmer til å delta i internasjonale fora, kan medlemmene søkja Tannpleierforeininga om stipend. Stipendet blir delt ut […]

Støtt Delta sin vervekampanje

Publisert 20.9.2018 klokka 12:47

Støtt Delta sin vervekampanje. Kjenn ansvar for å spørja  dine kollegaer i offentleg og privat sektor om dei er organiserte. På Delta si side får du 5 gode grunnar for å vera organisert.  

Arendalsuka åpnar i dag

Publisert 13.8.2018 klokka 10:40

Norsk Tannpleierforening vil delta på deler av Arendalsuka saman med dei fleste yrkesorganisasjonane i Delta. Tannpleierforeninga har stand på Delta sitt område torsdag 16. august i tidsrommet kl 10.00-12.30. Les mer

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer