Aktuelt

TAKO-dagane 14.-16. mars

Publisert 28.2.2017 klokka 13:53

Over 3 kursdagar, arrangerar TAKO-senteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, kurs innanfor ulike tema. Du vel sjølv om du vil delta på alle dagane eller på enkeltdagar. Kurset er spesielt retta mot personell blant anna i tannhelsetenesta. Temadagar: Dag 1: Basiskurs i oralmotorikk Dag 2: Oralmotorisk trening og stimulering i forskningsbasert og erfaringsbasert praksis, samt kasusdiskusjoner […]

Gratulere med ny medlemsside!

Publisert 30.1.2017 klokka 08:22

Norsk Tannpleierforening har lytta til medlemmene sine ønskje om ei meir formålstenleg medlemsside. Dette har vært ei stor og viktig sak, og foreininga har brukt mykje ressursar i arbeidet med analysering av medlemmane sitt brukarmønster, kartleggjing av behova og utvelging av materiell.  Arbeidet starta i mars 2015, og kontorledar Linda Ludmann og styremedlem Anne Mai […]

«Det gule heftet» – 2017

Publisert 05.1.2017 klokka 12:46

Det gule heftet- Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017-, ligg ute på regjering.no. Til orientering vil «det gule heftet» kunn ligge føre i elektronisk versjon, og blir ikkje trykt opp i papirversjon Last ned PDF av regelverket Her finner du oppdatert informasjon om regelverk og takster for tannpleier […]

Tannpleiere må rapportere pasientenes egenandeler via helsenettet

Publisert 06.12.2016 klokka 14:14

Frikort egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017. Det betyr at pasientene dine får frikort automatisk i posten og  slipper å sende søknad til  Helfo. For deg som behandler betyr det at du må rapportere pasientenes egenandeler til Helfo  over helsenettet senest hver 14. dag. Les mer

Tannpleierne utelatt som kjernekompetanse i primærhelsetjenestemeldingen

Publisert 06.12.2016 klokka 13:43

Hilde Aga, leder i Norsk Tannpleierforening, reagerer sterkt på at tannpleierne ikke er tatt med som en lovfestet yrkesgruppe i oppfølgingen av primærhelsemeldinga.

Delta kongressen 2016

Publisert 05.12.2016 klokka 08:37

Kongress 2016 starta med ein interessant arbeidslivs konferanse med fokus på arbeidslivet framover, den norske modellen og den teknologiske utviklinga.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening