Aktuelt

Kommentarer fra Tannpleierforeningens til Helsedirektoratets anbefalinger

Publisert 21.4.2020 klokka 20:52

Tannpleiere og tannleger kan gradvis åpne for normal drift, etter de nye retningslinjene fra Helsedirektoratet. Det forventes fortsatt betydelig redusert aktivitet i hele tannhelsetjenesten. Det anbefales blant annet å nedprioritere recall og milde former for periodontitt. Ifølge anbefalingene skal man minimere spredning av aerosoler, og ultralyd, airscaler og airflow, bør ikke benyttes. I ktp 5 Kommunehelsetjenesten […]

Koronavirus og anbefalingar frå Helsedirektoratet.

Publisert 20.4.2020 klokka 14:18

I ktp 5 Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten, står Tannhelsetjenesten spesifikt under kpt. 5.5. Under kvar enkelt pkt er det mange underpkt. Det er viktig at tannpleiarane les informasjonen og spesielt under pkt.: Tannhelsetjenesten bør foreta en gradvis opptrapping av aktivitet på tannklinikken. Der står bl.a. om anbefaling når det gjeld prioritering av pasientbehandling, og om bruk […]

Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsettingsfall

Publisert 18.4.2020 klokka 10:32

Kompensasjonsordninga eller kontantstøtta gjeld for bedrifter med omsettingssvikt i samband med Koronaviruset. Stønaden gjeld ved 30% eller større svikt i omsetting i april og mai, og 20% omsetningssvikt eller meir i mars. Tannpleiararar er yrkesgruppene som vart pålagt å stengja bedrifta, og er berettiga dekning på 90% av faste kostnader. Sjå: https://www.regjeringen.no/…/forskrift-til-utfyl…/id2698097/ og https://kompensasjonsordning.no/

Nytt koronavirus og covid-19 – nettundervisning

Publisert 18.4.2020 klokka 09:52

Folkehelseinstituttet vil i samarbeid med Helsedirektoratet mandag. 20. april kl. 14-15.30 holde nettundervisning om nytt koronavirus og covid-19, og hvordan dette bør håndteres i helsevirksomheter med en-til-en pasientkontakt. Nettundervisningen er gratis og krever ingen påmelding. Det er bare å benytte lenken nedenfor til Teams. Dere trenger ikke laste inn eller ha teams på maskinen deres. […]

Status vedr nye anbefalingar frå Helsedirektoratet:

Publisert 18.4.2020 klokka 09:03

Helsedirektoratet vil i løpet av helga eller på måndag den 20. april, publisera nye anbefalingar i forhold til gradvis oppstart av tannbehandling. Det vil sei at tannhelsepersonell inntil vidare skal følgja dei anbefalingane som gjeld frå 7. april. Viktig at tannpleiarane held seg oppdatert på Tannpleiernes medlemsgruppe på facebook og tannpleier.no under aktuelt på Medlemssida

Skriftleg innspel til Helsedirektoratet

Publisert 15.4.2020 klokka 16:31

Til Helsedirektoratet ved Helene Haver                                                                                                      […]

Samfunnsodontologisk Forum 2020 avlyst

Publisert 15.4.2020 klokka 09:55

Tannhelsetenesta i Vestfold og Telemark må diverre avlysa Samfunnsodontologisk Forum 2020 pga smittesituasjonen.

Viktig informasjon!

Publisert 08.4.2020 klokka 15:40

Tannpleierforeningen visar til informasjon på Helsedirektoratet si side med endringer frå 20. april: Helsepersonell som tannleger, fysioterapeuter, psykologer og andre kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt – under én forutsetning: Det må være en bransjestandard for smittevern på plass. NTpF har vore i kontakt med Helsedirektoratet vedr informasjonen, og har fått […]

Innspel frå Norsk Tannpleierforening til detaljer i ny krisepakke

Publisert 03.4.2020 klokka 08:15

Skien, 31. mars 2020 Norsk Tannpleierforening, NTpF, visar til fase 2 i regjeringa si krisepakke og forslag til direkte støtte til små og mellomstore bedrifter. Dette er eit viktig tiltak som vil vera god hjelp til våre medlemmer som i seinare tid har starta sjølvstendige tannpleierklinikkar. Tannpleiarane er pålagt å stengja verksemda og NTpF ser […]

Informasjon frå Helsedirektoratet om Anbefalinger til tannhelsetjenesten under covid-19 utbrotet

Publisert 02.4.2020 klokka 09:11

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/anbefalinger-til-tannhelsetjenesten-under-covid-19-utbruddet

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer