Aktuelt

International Federation for Dental Hygienist – IFDH

Publisert 21.9.2018 klokka 15:18

IFDH arrangerar internationalt symposie kvart tredje år i samband med generalforsamlinga. Sommaren 2019, 15.-17. august er symposiet i Brisbane i Australia. Her finn du informasjon og påmelding. Tannpleiarar frå Norge har deltatt dei siste åra, og for stimulera medlemmer til å delta i internasjonale fora, kan medlemmene søkja Tannpleierforeininga om stipend. Stipendet blir delt ut […]

Støtt Delta sin vervekampanje

Publisert 20.9.2018 klokka 12:47

Støtt Delta sin vervekampanje. Kjenn ansvar for å spørja  dine kollegaer i offentleg og privat sektor om dei er organiserte. På Delta si side får du 5 gode grunnar for å vera organisert.  

Arendalsuka åpnar i dag

Publisert 13.8.2018 klokka 10:40

Norsk Tannpleierforening vil delta på deler av Arendalsuka saman med dei fleste yrkesorganisasjonane i Delta. Tannpleierforeninga har stand på Delta sitt område torsdag 16. august i tidsrommet kl 10.00-12.30. Les mer

Bedre tannlegeløsning

Publisert 11.7.2018 klokka 10:33

– Tannlegestrukturen som foreslås nå er bedre enn tidligere forslag, både for folket og for tjenesten, sier fylkestillitsvalgt i Delta Jill Rakel Hjartøy. Les mer

Høgtideleg avslutning for tannpleier-, tannlege- og spesialistkandidatane ved UiO i Universitetets Aula fredag 22. juni.

Publisert 29.6.2018 klokka 12:05

Norsk Tannpleierforeining var invitert til den verdige markeringa, og til å halda tale for avgangskullet. Se bilder og les mer  

Nasjonal markering av håndhygienedagen 5. mai

Publisert 04.5.2018 klokka 10:12

Norsk Tannpleierforening er med på markering av håndhygienedagen i regi av Folkehelseinstituttet med fleire. Håndhygienedagen er ein felles nasjonal dugnad for betre håndhygiene. Tema i år er Håndhygiene og antibiotikaresistens og helseministeren og ulike fagforeiningar er med på videoen Tannpleierforeininga oppfordrar medlemmene til å støtta opp om denne viktige markeringa for å hindra smitte. Her […]

Lønnsoppgjør 2018

Publisert 04.5.2018 klokka 09:24

Her kan du lesa nokre av dei mest vesentlege punkta når det gjeld Lønnsoppgjør 2018, og som gjeld tilsette tannpleiarar i fylkeskommunen. Treårig universitets/høgskuleutdanning, får tillegg frå kr 8800,- til kr 10 000,- Les mer hos Delta  

Tek doktorgrad på omsorgssvikt

Publisert 26.4.2018 klokka 14:45

Omsorgssvikt og korleis offentleg tannhelsepersonell kan avdekke dette er bakgrunn for doktorgradsavhandlinga til Ingfrid Vaksdal Brattabø. Ho er forskar ved Tannhelsetenesta kompetansesenter vest/Hordaland (TKVest).  Les mer

Rapportering og innslagspunkt 4

Publisert 25.4.2018 klokka 09:31

Helfo vil i desse dagar senda ut informasjon til helseaktørar som ikkje rapporterar eigenandelar innan tidsfristen. Det er sendt ut nyheitsbrev frå Helfo til alle aktørar skal rapportera eigenandelar frikort tak 1 og 2. Enkelte rapporterar ikkje frikorteigendelar innan 14 dagar og desse tannpleiarane vil mota mail eller brev. Det gjeld 78 tannpleiarar. Som tidlegare […]

Innspelsmøte i Blankholmutvalet

Publisert 19.4.2018 klokka 12:00

Tannpleierforeninga var på munnleg innspelmøte i Blankholmutvalget, saman med 17 andre organisasjonar. Blankholmutvalet er eit regjeringsoppnemnt utval som ser på prioriteringar i helse- og omsorgstenesta og tannhelsetenesta. NTpF la vekt på at tannhelsetenesta i sterkare grad skal prioritera satsing på folkehelsearbeid og individretta tiltak på klinikk som fremmer helsa. Det må bli endring i personellsamansetjinga […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer