Aktuelt

Bli med – marker Håndhygienedagen 5. mai

Publisert 05.4.2018 klokka 09:08

Tannpleierforeininga støttar Håndhygienedagen i regi av Folkehelseinstituttet saman med helseministeren og ulike fagforeiningar. Tema er Håndhygiene og antibiotika. Ver med tannpleierforeininga og folkehelseinstituttet og markedsfør dagen på klinikken blant kollegaer og på venterom. Du får tilsendt materiell ved å kontakte Folkehelseinstitutett eller last ned og skriv ut selv. 5. mai blir det lagt ut video […]

TANNLEGER OG TANNPLEIERE AVDEKKER OMSORGSSVIKT OG OVERGREP

Publisert 03.4.2018 klokka 11:39

Ingen i helsevesenet ser barna like mye som tannhelsetjenesten. De innkaller alle barn mellom tre og 18 år til jevnlig kontroll, og tannleger og tannpleiere har derfor en unik mulighet til å avdekke omsorgssvikt og overgrep. I 2017 meldte tannhelsepersonell over 850 bekymringer til barnevernet. Les mer

Ungdommelig 50 åring jubilerer

Publisert 20.3.2018 klokka 14:40

Norsk Tannpleierforening (NTpF)s historie faller i stor grad sammen med historien om kvinnenes inntog i det norske utdannings- og arbeidslivet. Men den slutter ikke der. Kanskje er det nå det virkelig begynner. Les mer

Innfør 18-årsgrense på kjøp av energidrikk

Publisert 14.3.2018 klokka 08:43

Aftenposten Morgen 13. mar side 12-13 240 ord Forfatter: Anette Kristin Johannessen, Tannpleier, Lyngseidet i Troms Fylkestannhelsetjenesten i Troms støtter Forbrukerrådets stilling til innføring av 18 års aldersgrense ved kjøp av energidrikk. Tannhelsetjenesten engasjerer seg i debatten og deler forbrukerrådets bekymring. Det er skremmende når barn helt ned i 10-årsalderen oppgir å drikke energidrikk, og […]

Enighet om ny offentlig tjenestepensjon

Publisert 05.3.2018 klokka 09:12

Foto: Siv M. Bjelland Vi er fornøyd med å ha fått på plass en framtidsrettet løsning. Dette er en merkedag, sier nestleder i YS Erik Kollerud. Les mer

Tannhelsetjenesten i Troms vil ha aldersgrense på energidrikk

Publisert 02.3.2018 klokka 09:00

Fylkestannhelsetjenesten i Troms vil ha aldersgrense på energidrikk. De er bekymret for konsekvensene av høyt energidrikkforbruk. Les mer

Samfunnsodontologisk forum 2018

Publisert 23.2.2018 klokka 14:10

No er påmeldinga opna for Samfunnsodontologisk forum 2018. Forumet blir arrangert på Alexandra Hotell i Loen 5. og 6. juni. Program og påmelding finn du her

Regelverksendring HELFO

Publisert 22.2.2018 klokka 08:58

Helse og omsorgsdepartementet har revidert enkelte punkt vedr regelverket stønad til dekning til deler av utgifter til takster, for 2018. Når det gjeld innslagspunkt 4 og behandling av marginal periodontitt for personar med rett til stønad etter dette punkt, blir behandling dekt etter refusjonstakst og ikkje etter honnorartakst. Dette gjelder for behandling av marginal periodontitt […]

Søk plass på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Publisert 16.2.2018 klokka 08:16

Helsedirektoratet tilbyr i samarbeid med KS denne lederutdanningen hvor målgruppen primært er enhetsledere og virksomhetsledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene og ledere i tannhelsetjenesten i fylkeskommunene, se    https://helsedirektoratet.no/nyheter/sok-plass-pa-nasjonal-leiarutdanning-for-primerhelsetenesta Søknad og her informasjon hos BI, se https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/masterprogram/helseledelse/ Utdanningen gir 30 studiepoeng på masternivå og har m.a. fokus på endringsledelse og innovasjon. Det er BI […]

Kurs i motivasjon og veiledning for tannpleiere ved bruk av selvbestemmelsesteori (SDT) og motiverende intervju (MI)

Publisert 16.2.2018 klokka 07:53

  Tid: 2 seanser: 1.-3. juni og 19.-21. okt. 2018  Sted: TkØ, Majorsuen i Oslo. Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo  Antall deltakere: 20-25 tannpleiere  Kurspris for 2 seanser: kr 1000,-  Kursansvarlig: Anne Elisabeth Munster Halvari  Påmeldingsfrist 25 mai. Kursbeskrivelse

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer