Aktuelt

Innfør 18-årsgrense på kjøp av energidrikk

Publisert 14.3.2018 klokka 08:43

Aftenposten Morgen 13. mar side 12-13 240 ord Forfatter: Anette Kristin Johannessen, Tannpleier, Lyngseidet i Troms Fylkestannhelsetjenesten i Troms støtter Forbrukerrådets stilling til innføring av 18 års aldersgrense ved kjøp av energidrikk. Tannhelsetjenesten engasjerer seg i debatten og deler forbrukerrådets bekymring. Det er skremmende når barn helt ned i 10-årsalderen oppgir å drikke energidrikk, og […]

Enighet om ny offentlig tjenestepensjon

Publisert 05.3.2018 klokka 09:12

Foto: Siv M. Bjelland Vi er fornøyd med å ha fått på plass en framtidsrettet løsning. Dette er en merkedag, sier nestleder i YS Erik Kollerud. Les mer

Tannhelsetjenesten i Troms vil ha aldersgrense på energidrikk

Publisert 02.3.2018 klokka 09:00

Fylkestannhelsetjenesten i Troms vil ha aldersgrense på energidrikk. De er bekymret for konsekvensene av høyt energidrikkforbruk. Les mer

Samfunnsodontologisk forum 2018

Publisert 23.2.2018 klokka 14:10

No er påmeldinga opna for Samfunnsodontologisk forum 2018. Forumet blir arrangert på Alexandra Hotell i Loen 5. og 6. juni. Program og påmelding finn du her

Regelverksendring HELFO

Publisert 22.2.2018 klokka 08:58

Helse og omsorgsdepartementet har revidert enkelte punkt vedr regelverket stønad til dekning til deler av utgifter til takster, for 2018. Når det gjeld innslagspunkt 4 og behandling av marginal periodontitt for personar med rett til stønad etter dette punkt, blir behandling dekt etter refusjonstakst og ikkje etter honnorartakst. Dette gjelder for behandling av marginal periodontitt […]

Søk plass på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Publisert 16.2.2018 klokka 08:16

Helsedirektoratet tilbyr i samarbeid med KS denne lederutdanningen hvor målgruppen primært er enhetsledere og virksomhetsledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene og ledere i tannhelsetjenesten i fylkeskommunene, se    https://helsedirektoratet.no/nyheter/sok-plass-pa-nasjonal-leiarutdanning-for-primerhelsetenesta Søknad og her informasjon hos BI, se https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/masterprogram/helseledelse/ Utdanningen gir 30 studiepoeng på masternivå og har m.a. fokus på endringsledelse og innovasjon. Det er BI […]

Kurs i motivasjon og veiledning for tannpleiere ved bruk av selvbestemmelsesteori (SDT) og motiverende intervju (MI)

Publisert 16.2.2018 klokka 07:53

  Tid: 2 seanser: 1.-3. juni og 19.-21. okt. 2018  Sted: TkØ, Majorsuen i Oslo. Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo  Antall deltakere: 20-25 tannpleiere  Kurspris for 2 seanser: kr 1000,-  Kursansvarlig: Anne Elisabeth Munster Halvari  Påmeldingsfrist 25 mai. Kursbeskrivelse

Tannhelseutvekslingen: Tannpleier- og tannlegestudenter ved universitetet i Bergen kartlegger og undersøker tannhelsen i Moldova

Publisert 14.2.2018 klokka 11:06

Foto: Kim E. Andreassen Tannlegestudent Maria Helene Hagen og tannpleiestudentene Olga Gulburean og Aud Kristine Deila er av de første studentene fra Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen som samler inn data for sine bachelor/master-oppgaver i utlandet. I Moldova finnes ikke tannpleiere. Vi er derfor interessert i å se hvordan tannlegene tar seg […]

Tannpleierforeininga støttar Forbrukarrådet som vil ha aldersgrense på energidrikke

Publisert 09.2.2018 klokka 09:21

Høgt inntak av energidrikke på kort tid, er farleg og vi må beskytte barn og unge, seier Forbrukerrådet. Det er spesielt det høge koffeinhaldet som er urovekkjande. NTpF deltok på Rundebordskonferanse sist veka saman med representantar frå tannhelsetenesta i Troms og Norsk Tannvern. Møtet var i regi av Forbrukerrådet og LHL, og Mattilsynet og ulike […]

Prioriteringsutvalget-Blankholmutvalget- har fått eiga nettside

Publisert 19.1.2018 klokka 09:24

Det er sett ned eit utval med utgangspunkt i St. m. nr 34, Verdiar i pasientens helsetjeneste.  Blankenholmutvalget  skal sjå på prioriteringar i helse – og omsorgstenesta i kommunen. Arbeidet inkluderer tannhelse og fylkestannlege Helene Haver representerar fagområdet. Formålet med utvalet er ei heilheitleg drøfting av prioriteringane innafor helse, tannhelse og omsorg. Nettsida inneheld informasjon […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer