Aktuelt

Tannhelseutvekslingen: Tannpleier- og tannlegestudenter ved universitetet i Bergen kartlegger og undersøker tannhelsen i Moldova

Publisert 14.2.2018 klokka 11:06

Foto: Kim E. Andreassen Tannlegestudent Maria Helene Hagen og tannpleiestudentene Olga Gulburean og Aud Kristine Deila er av de første studentene fra Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen som samler inn data for sine bachelor/master-oppgaver i utlandet. I Moldova finnes ikke tannpleiere. Vi er derfor interessert i å se hvordan tannlegene tar seg […]

Tannpleierforeininga støttar Forbrukarrådet som vil ha aldersgrense på energidrikke

Publisert 09.2.2018 klokka 09:21

Høgt inntak av energidrikke på kort tid, er farleg og vi må beskytte barn og unge, seier Forbrukerrådet. Det er spesielt det høge koffeinhaldet som er urovekkjande. NTpF deltok på Rundebordskonferanse sist veka saman med representantar frå tannhelsetenesta i Troms og Norsk Tannvern. Møtet var i regi av Forbrukerrådet og LHL, og Mattilsynet og ulike […]

Prioriteringsutvalget-Blankholmutvalget- har fått eiga nettside

Publisert 19.1.2018 klokka 09:24

Det er sett ned eit utval med utgangspunkt i St. m. nr 34, Verdiar i pasientens helsetjeneste.  Blankenholmutvalget  skal sjå på prioriteringar i helse – og omsorgstenesta i kommunen. Arbeidet inkluderer tannhelse og fylkestannlege Helene Haver representerar fagområdet. Formålet med utvalet er ei heilheitleg drøfting av prioriteringane innafor helse, tannhelse og omsorg. Nettsida inneheld informasjon […]

Gir seg etter 40 år med offentleg tannpleie

Publisert 17.1.2018 klokka 10:36

Då ho vart tilsett i januar 1978 var Britt Sønnesyn den første og einaste tannpleiaren i den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane. No gir ho seg, etter 40 års teneste med tannhelse og folkehelse for særleg born i fylket. Ho har aldri hatt nokon annan arbeidsgjevar enn den offentlege tannhelsetenesta, og på dei 40 […]

Publisert 11.1.2018 klokka 02:35

Husk tilskuddsplikten til NPE Bilde: Inger Skiaker, Inge Krokan og Inge Hansen i NPE hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om tilskuddsplikten til NPE. De nås på telefon 22 99 37 70 eller på e-post npeprivat@npe.no Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. For 2018 er det […]

«Gult hefte» for 2018 er klart!

Publisert 03.1.2018 klokka 09:52

Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 (også kalt Rundskriv I-7/2017 eller «Gult hefte») er publisert på regjeringen.no Klikk her for å laste ned pdf av rundskrivet

Kjære medlemmer, tillitsvalte og samarbeidspartnarar!

Publisert 21.12.2017 klokka 12:24

2017 har vore eit spennande år for Norsk Tannpleierforening og tannpleiarane i Norge: Saken om ev overføring av tannhelsetenesta til kommunen har vore tidkrevjande å jobbe med. Kravet om at tannpleiaryrket må lovfestast som kjernekompetanse i kommunen på linje med andre yrkesgrupper som fysioterapeut, sjukepleiar, tannlege, ergoterapeut  mv vart  vedteke av Stortinget i juni 2017. […]

Prisauke på sukker er rett medisin

Publisert 12.12.2017 klokka 14:18

Hilde Aga Leiar i Norsk Tannpleierforening Tannpleiaren møter dei fleste barn og unge til undersøkjing og veiledning i munnhelse, og er kanskje den yrkesgruppa som først kan registrera og påverka usunn livsstil. Tannpleierforeininga er bekymra for ein negativ utvikling når det gjeld karies blant barn. Altfor mange barn og unge får i seg for mykje […]

Norsk Periodontist forening arrangerar kurs

Publisert 08.12.2017 klokka 09:40

Norsk Periodontist forening arrangerar kurs med tema Mikrober i munn, mage- og tarm – deres helsemessige betydning og påvirkninger vi utsetter dem for, dagane 2. og 3. mars. Kurset blir arrangert på Hotell Bristol, Oslo. Medlemmene i tannpleierforeininga er invitert til å delta. Kursprogram og påmelding for medlemmene i NTpF.    

Dokumentasjon til HELFO

Publisert 07.12.2017 klokka 11:56

For å veilede deg som er behandler, har vi i Helfo laget noen eksempler på hva som er god dokumentasjon. Dette har vi gjort for noen utvalgte takster og på områder der vi i Helfo ofte erfarer at dokumentasjonen er mangelfull. Les mer om dokumentasjon av refusjonskrav på helfo.no Oppdatert informasjon frå Helfo vedr dokumentasjonskrav […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer