Lønn og arbeidsforhold

Offentlig sektor

2022:

KS

24.05.22 ble NTpF, og flertallet av Unio-forbundene, enig med KS om tariffavtalen for våre medlemmer i fylkeskommunene.

Økt ramme

Rammen ble 3,84 %, som er over frontfagsrammen. Dette er et viktig gjennomslag for Unio og NTpF

Hva betyr økningen i praksis?

I praksis betyr det at alle ansatte får et sentralt tillegg på mellom 12 000 og 14 800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Det er i år ikke satt av pott til lokale forhandlinger. Her er en oversikt over de viktigste resultatene i skissen fra Riksmekleren

Høyere begynnerlønn

NTpF håper at økt begynnerlønn vil gjøre det lettere å rekruttere tannpleiere i distrikts Norge.

Nyutdannede tannpleiere, får med denne avtalen en startlønn på minst 459 100 kroner.

All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten, og derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet.

Oslo kommune

I meklerens forslag til løsning i Oslo er rammen 3,84 prosent. Og alle får et generelt tillegg på 3,71 prosent på lønnstabellen, minimum 18.800 kroner, med virkning fra 1. mai.

Mer om oppgjøret kan du lese på Oslo kommune sine sider her.

Det er ikke satt av pott til lokale forhandlinger.

Staten

Unio stat kom i går til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen. Dette er det samme som i KS og Oslo kommune.

Unio og Akademikernes avtale blir den største avtalen i statlig sektor, og vil omfatte om lag 75.000 statsansatte. Avtalen slik den fremkommer i Riksmeklerens møtebok– lenken åpnes i nytt vindu.

Til lokale forhandlinger blir det satt av 2,46 prosent per 1. mai 2022.

Disse forhandlingene gjennomføres til høsten.

2021:
I kommunal sektor, KS, har tannpleierne som er i gruppa Lærere og stilling med krav om 3-årig U/H utdanning, fått fra kr 12 100,- til 16 700,- i lønnspålegg fra 1. mai. Ramma er på 2,8 prosent og dermed er medlemmene sikra kjøpekraft.

KS Garantilønn og tillegg for ansiennitet pr. 1. mai 2021 – oppdatert 27.05.2021 kl. 09.45 (6)

2020:
Lønnsoppgjøret gav flatt påslag på 1400,- fra 1. september 2020.
TABELL KS Garantilønn og minstelønn for ansiennitet i KS-området 2020

2019:
Lønnsoppgjør i kommunal/fylkeskommunal sektor er klart. Det generelle lønnstillegget er på 3,2% og garantilønn gjeldende fra 1. mai ser du i tabellen.
Lønnstabell: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, gjelder fra 1.7.2019
Se på linjen som heter «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning.

2018:Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, KS 2018

2017: Lønnstillegg KS – 2017
Sentrale lønnstillegg for fylkes- og kommunalt tilsette 2017. Denne oversikten over tillegg til alle tilsette i fylkeskommunen og kommunen dvs tilsette i KS-området. Det er tillegg gitt i stillingsgruppe Stillinger med krav om høyskoleutdanning, som gjelder tannpleiere. Tillegg i lønn blir gitt frå 1. juli 2017. Til lokale forhandlinger er det avsett 0,9%

2016: Lønnsoppgjøret 2016 offentlig sektor – Tannpleierne

Privat sektor

Det er viktig med riktig utformet kontrakt. I veilederen «Lønns- og arbeidsforhold i privat sektor» står forslag til kontrakt.

Veilederen Lønns- og arbeidsforhold i privat sektor, er utarbeidet for 2021. NTpF har sendt den til medlemmer i privat sektor på e-post.
Har du ikke mottatt veilederen, og er medlem ta kontakt med administrasjonen på post@tannpleier.no

Samarbeidsavtale mellom driftseier og samarbeidende tannpleier og andre dokument for tannpleiere i privat praksis, får medlemmene ved å ta kontakt med Tannpleierforeningen.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening