Pensjon

Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet. Årsaken kan være at en har oversteget en fastsatt grense for arbeidsfør alder eller forlater arbeidslivet av helsemessige årsaker. Pensjonen skal sikre livsgrunnlaget når lønnen fra arbeidsgiver opphører. Det er derfor viktig at pensjon er en del av tariffavtalen, slik at ikke arbeidsgiver ensidig kan endre ordningen.

Norsk Tannpleierforening har medlemmer i offentlig og privat sektor. For medlemmer i kommunesektoren forhandles lønnen sentralt med KS. Dvs. at lønn og pensjonsforhold er regulert i den sentrale tariffavtalen mellom KS og Norsk Tannpleierforening i Unio.

Veiledningsheftet – lønns- og arbeidsforhold 2021 er utarbeidet av Delta i samarbeid med Norsk Tannpleierforening, og er en veileder for deg som er tilsatt i privat sektor. Et punkt i veilederen tar for seg tjenestepensjon.

 

 

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening