Veiledning pensjon

Folketrygda er den viktigste pensjonsordningen både for den som jobbar offentlig og privat.
Tjenestepensjon kommer i tillegg og den er betalt av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap.
KLP er den kommunale pensjonskassen og Statens pensjonskasse er for arbeidstakere som er ansatt i staten.
Medlemmene betaler 2% av lønnen i pensjonsinnskudd.
Offentlig tjenestepensjon skal sikre at alle med full opptjening (30 år) får  66% av sluttlønnen med øvre grense på 12 G.
I privat sektor, er det store forskjeller, både når det gjeld hva slags ytelse pensjonsordningen gir, og nivået.
Minimumskravet til pensjonsordning i privat sektor er obligatorisk tjenestepensjon (OTP). For nærmere informasjon
http://delta.no/lonn-og-arbeid/pensjon
Som selvstendig næringsdrivende må du selv ta ansvar for pensjon utover folketrygden sine ytelser. Ta kontakt med banken eller forsikringsselskap for råd og veiledning

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer