YS’ idehefte for en meningsfull og god pensjonisttilværelse.

YS har utarbeidet et idehefte for deg som snart blir pensjonist, men også til deg som allerede har gått av med pensjon. Her gir vi deg tips og råd om hvordan du kan forberede deg til pensjonsalderen og hvilke grep du kan ta for å gjøre pensjonisttilværelsen meningsfylt og god.

– Om få år når de store barnekullene født etter krigen pensjonsalder. Dette vil ikke bare bli en utfordring for arbeidslivet, men også for samfunnet som helhet. YS har derfor gjennom flere år arbeidet for at så mange som mulig av oss skal ønske å stå lengst mulig i jobb, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

– Samtidig er YS opptatt av å sikre pensjonistenes deres rettigheter, uavhengig av om de ønsker å gå av med førtidspensjon, eller om de vil stå i jobb frem til de når pensjonsalder. Ved siden av å sikre pensjonsrettighetene er YS opptatt av at livet som pensjonist blir godt og meningsfylt for alle.

– Jeg håper også ideheftet bidrar til at våre tillitsvalgte kan få ideer til hvordan de kan bistå YS- medlemmer som nærmer seg pensjonsalderen. Også arbeidsgivere kan hente råd og tips, slik at de kan legge enda bedre til rette for den enkeltes overgang fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen, sier Kvalheim.

YS_Idehefte_for en meningsfull pensjonist tilværelse

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening