Nettsider med fagstoff

Nye retningslinjene for smittevern

Faglig anbefalinger i klinisk odontologisk praksis

Folkehelseinstituttet <https://www.fhi.no/ >

Se spesielt Folkehelse i kommunen: https://www.fhi.no/hn/helse/

Folkehelserapporten: https://www.fhi.no/nettpub/hin/

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-hels/

Helsedirektoratet: <https://helsedirektoratet.no/ >

Tannhelse: https://helsedirektoratet.no/tannhelse

Folkehelse: <https://helsedirektoratet.no/folkehelse >

Program for folkehelsearbeid i kommunen: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene

HELFO https://helfo.no/helseaktor/tannpleier

HELSENORGE.NO https://helsenorge.no/ https://helsenorge.no/om-min-helse

Nasjonale faglige retningslinjer https://helsedirektoratet.no/retningslinjer

Tobakk, røyk og snus https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus

Psykisk helse og rus https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus

Helsestasjons-og skolehelsetjenesten https://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste

Kosthold og ernæring https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering

Amming https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/amming

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer