Kosthold- ernæring

«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet»

er et samtaleverktøy som helsesykepleiere og annet fagpersonell kan bruke i samtale med barn og foresatte.

Kreftforeningen har utarbeidet samtaleverktøyet og det har nå gått inn i den digitale verden. Den 15. oktober 2020 lanserte de to animasjonsfilmer (og tre supplerende filmer med Øisteins blyant). Barnekreftforeningen, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, og Landsgruppen av helsesykepleiere var medarrangører – i tillegg til Øistein selv.

Animasjonsfilmene som kan brukes i samtale med barn og voksne, i undervisning og på foreldremøter. Tanken er at filmene kan spilles av – for så å stoppe ved tema i filmen som barn eller foresatte ønsker ha dialog om. Filmene kan også brukes for å ta utgangspunkt en i helt vanlig dag, og prate om de vanene og valgene vi har og tar.

Kosthold – animasjonsfilm for barn 1:29 min  Kosthold – animasjonsfilm for voksne 1:26 min

Mat,  Bevegelse, Søvn, Følelser

«Jeg liker sunn mat»

Jeg liker sunn mat er kostholdsfilmer på fire språk. Den gir enkle råd om sunne matvalg, og er rettet mot barn i alder 1-5 år. Diabetesforbundet og Nasjonalforeningen for folkehelsen har utarbeidet en filmen. Tanken er at man kan bruke filmen til å gå mer inngående i de ulike temaene.

Du finner mer utfyllende informasjon i artikkel i Norsk tidskrift for ernæring 1/20- les artikkelen her.  Artikkelen linker til filmene via Diabetesforbundet sin side, men er tilgjengelige for alle på youtube.

Filmen inneholder informasjon om matvarer målgruppen kan ha et for høyt inntak av. Hvorfor for mye mat med sukker ikke er bra eller avlive myte som for eksempel at helmelk inneholder mer næringsstoffer enn lettmelk – men uten streng pekefinger. Filmen anbefaler også matvarer det bør spises mer av, samt omtaler merkeordninger som nøkkelhullet og brødskalaen, som helsesykepleiere ofte benytter seg av når de opplyser om et sunt kosthold. Hensikten er at helsesykepleiere eller andre fagpersoner skal kunne bruke filmen til å gå mer inngående i de ulike temaene, som for eksempel hvorfor det er viktig å spise fiber.

Linker til filmene:

«Jeg liker sunn mat» -norsk

«Jeg liker sunn mat» – arabisk

«Jeg liker sunn mat» – somali

«Jeg liker sunn mat» – urdu

Opplysningskontoret for frukt og grønt

5 om dagen barnehage

Opplysningskontoret tilbyr barnehager inspirasjonspakke- gratis.

De har et e-læringskurs for barnehage ansatte.

Nettsiden til opplysningskontoret– her kan det være tips, råd og inspirasjon for tannpleiere også.

Denne filmen har nyttige tips å gi foreldre.

Opplysningskontoret har en bildebank. Der finner du fine, gratis bilder, du kan bruke til for eksempel  undervisning. Det SKAL følge kildehenvisning med bildet: På internett: Klikkbar link til www.frukt.no. På trykk: Opplysningskontoret for frukt og grønt – frukt.no. På Instagram: @5omdagen

 

Norsk tidsskrift for ernæring

Dette tidsskriftet har spennende artikler om kosthold og mye ligger ute digitalt åpent for alle.

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening