Automatisk kontroll i KUHR er utsatt på nytt

Etter dialog med EPJ-leverandør og profesjonsforeningene har Helsedirektoratet avgjort at innføring av ny automatisk kontroll i KUHR utsettes igjen. Ny planlagt innføring blir 1. oktober 2020.

Du som er tannpleier kan lese mer om den planlagte endringen på helfo.no

Du som er tannlege kan lese mer om den planlagte endringen på helfo.no

 

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer