Digitalt frikortbevis på helsenorge.no

Publisert: 20. jun 2019 @ 12:50

Fra 19. juni 2019 finner innbyggerne digitalt frikortbevis når de logger seg inn på helsenorge.no. Det digitale frikortbeviset er en pilot, og vil i første versjon være uten frikortnummer. Les mer

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer