Helsedirektoratet utset tidsregistrering av krav om trygderefusjon til 1. mai

 Publisert: 1. apr 2020 @ 10:59

27.mars 2020

De siste 2 ukene har det ikke vært normal drift i tannhelsesektoren, og tannleger og tannpleiere opplever en svært krevende krisesituasjon
• tannhelsesektoren har stengt ned klinikkene, ansatte er permittert og det vil kun utføres akuttbehandling som ikke kan utsettes. All elektiv behandling er utsatt.
• de tiltak og råd som er gitt fra myndighetenes side og iverksatt av tannhelsesektoren er videreført frem til og med 15. april 2020
• behovet for informasjon om ulike tiltak er stort, og for både myndigheter og NTF/NTpF er det en mengde informasjon som dukker opp, må håndteres og som så må formidles.
• EPJ-leverandører opplever antagelig også at situasjonen er preget av ulike konsekvenser ifm. covid-19

Derfor avventer vi innføring av tidsregistrering av krav om trygderefusjon ved direkte oppgjør til vi mener det er mere kontroll på situasjonen, i første omgang har vi satt ny frist til 1. mai.
Imidlertid håper vi på forståelse for at situasjonen fremover ikke er lett å forutsi, og vi vil derfor komme tilbake med ytterligere informasjon etter 15. april.
Ut fra hvorledes situasjonen er i midten av april, kan det komme ytterligere utsettelse.

Vennlig hilsen
Per Lüdemann
seniorrådgiver
avdeling helserefusjoner
divisjon helseøkonomi og kompetanse
Mobil: 904 14 783

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening