Kampanje i Helfo «Vet du…»

Publisert: 29. aug 2019 @ 09:07

 

 

 

Helfo vil bevisstgjera helseaktørane omkring innsending av refusjon og set i gang kampanje rundt regelverket.  Som tannpleiar har du ansvar til å forvalta samfunnet sine midlar på best mogeleg vis. Manglande kunnskap om regelverket kan føra til at det blir krevd for mykje refusjon, eller for lite refusjon.      Les: helfo.no

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer