Nytt frå Helfo mars 2019

 Publisert: 18. mar 2019 @ 12:59

1 ) Korleis du navigerar i regelverket når du krev refusjon for tannbehandling

2) Avklaring om samlediagnose i SMT-lista

 

 

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening