Økning i egenandelstak 2

 Publisert: 6. jan 2020 @ 14:23

 

Egenandelstak 2 er satt opp til 2176 kroner med virkning fra 1. januar 2020.
(Egenandelstaket for 2019 var 2085 kroner). Les mer

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening