Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018

 Publisert: 20. sep 2018 @ 09:27

Rundskriv I-/2017, revidert februar 2018
Fra 1. juli 2018 omfatter diagnosen «Ichtyose, sjeldne medfødte» også diagnosen «Ichtyose, lamellær»

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer