Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 (det gule heftet)

Pasientar med diagnosen hyposalivasjon får dekning etter takst 101. Stor glede for pasientgruppa, og for Norsk Tannpleierforening som har fremma saka i fleire år på innspelsmøta med Helsedirektoratet.

Justering av takster mv.:

* Bruk av takst 101 er utvidet til også å gjelde tilstander under pkt. 10 Hyposalivasjon. Ved disse tilstander ytes stønad etter refusjonstakst.

* Bruk av takst 501 ved tidsbruk under 30 minutter er fjernet. Det er gjort presiseringer i reglene om begrensningen med bruk av takst 501 inntil 14 ganger per pasient per år

https://www.regjeringen.no/contentassets/0ea6ec51a12d4d66bc43cb4e4af539f7/gule-hefte-2019-0021404233.pdf

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer