Tidsregistrering av krav om trygderefusjondirekte oppgjør gjeldende fra 1. april 2020 – informasjo

Publisert: 9. mar 2020 @ 14:49

 

Les vedlegget i denne linken : 19_27816-7Tidsregistrering av krav om trygderefusjondirekte oppgjør gjeldende fra 1. april 2020 – informasjon

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer