Frikortordningen

Frå 1. januar 2021, blir dei to frikort-ordninga slått saman til felles ordning, med felles egenandelstak for alle tjenestane.

Les mer på klikk her for å komme til saken.

Inf fra Helfo – ny ordning med frikort-spørring i EPJ-system(Opus el.) 

Frikort-spørretjenesten innebærer at behandlere som utløser godkjente egenandeler under frikortordningen kan spørre om pasienten har frikort eller skal betale egenandel.

Fra 7. april sender ikke Helfo papirfrikort til digitale pasienter. Pasienter som har samtykket til digital kommunikasjon vil da motta frikortet på Helsenorge.no eller i sin digitale postkasse. Dette utgjør totalt om lag 80 % av frikortmottakerne. For mange behandlere øker dette nytten av å kunne benytte spørretjenesten.

Dette er en funksjonalitet Opus som EPJ-leverandør ikke kan levere per dags dato.

Etter henvendelse fra Norsk Tannpleireforening og Tannlegeforeningen har Helsedirektoratet i dag gjort en henvendelse til Opus der de forhører seg om Opus har planer om å tilrettelegge for denne spørringen.

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer