Utbetaling av oppgjer, blir flytta frå NAV til Helfo sitt eige utbetalingssystem.

Publisert: 5. mar 2019 @ 09:11

Det fører til at utbetalingsvedtaket blir sendt helseaktørane når banktransaksjonen er stadfesta. Endring gjer at du vil motta vedtaket noko seinare enn tidlegare. Mer informasjon

 

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer