Koronaviruset – informasjon til tannhelsetjenesten fra Helsedirektoratet og FHI

Råd til tannhelsetjenesten per 27.09.21.

Regjeringen har besluttet å gå over i normal hverdag med økt beredskap fra 25.09.21 kl. 16.00. Flere råd og regler som vi har fulgt til nå faller bort eller endres. De fleste voksne er vaksinert, men pandemien er ikke over. 

FHI publiserte 6. oktober Råd til tannhelsetjenesten ved normal hverdag med økt beredskap.

Innholdsmessig er det ikke noe nytt i disse spesifikke rådene ift. de generelle råd som tidligere var publisert på FHIs hjemmeside.

Omleggingen er gjort etter div. henvendelser med ønske om egne råd for de ulike helsetjenestene.

Helsedirektoratet har lagt inn lenke til FHIs råd i sine anbefalinger.  

Helsedirektoratet anbefalinger til tannhelsetjenesten (oppdatert 07.10.2021)

Helsedirektoratets og FHIs råd til tannhelsetjenesten per 15.09.21

Regjeringen bestemte 2. sept at vi skal bli stående på trinn 3 frem til vi kan gå til en normal hverdag med økt beredskap.
I den forbindelse har FHI og Helsedirektoratet oppdatert sine råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten.

Vi lever fortsatt i en pandemi – selv om stadig færre legges inn på sykehus, stadig flere blir vaksinerte og smittetallene nasjonalt går nedover. Det er fortsatt viktig med smitteverntiltak og høy oppslutning om vaksinasjon. Tannhelsepersonell bør følge generelle smittevernråd, og holde seg hjemme om de er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Helsedirektoratet anbefalinger til tannhelsetjenesten (oppdatert 15.09.2021) FHIs råd til tannhelsetjenesten (oppdatert 06.10.2021)

Kort om oppdateringene:

  • Helsedirektoratet har redusert antall anbefalinger fra 5 til 1.
  • Beredskapsklinikkene som har vært den offentlige tannhelsetjenestens ansvar avvikles i denne omgang, men DOT må være beredt til å gjenoppta driften på kort varsel om det skulle være nødvendig. Helsedirektoratet anbefaler at avviklingen skjer i dialog med privat tannhelsetjeneste og universitetene, slik at de får tid til å områ seg og ev. skaffe til veie aktuelt smittevernutstyr

Pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19 eller i karantene og har behov for akutt tannbehandling, bør behandles på slutten av dagen på den tannklinikken der pasienten hører til – offentlig eller privat. Det bør i midlertidig vurderes om det er faglig forsvarlig å utsette behandlingen, og om akutte tannhelseproblemer kan avhjelpes med medikamentell behandling. De samme vurderingene bør gjøres for pasienter med luftveissymptomer.

  • Helsedirektoratet opprettholder sin anbefaling om kartlegging av pasienter i forkant av undersøkelse/behandling på tannklinikken da vi fortsatt er i en pandemi.
  • FHIs råd om munnskylling i forkant av tannbehandling opprettholdes inntil videre, basert på innspill fra fagmiljøene.

 

——————————————————————————————-

Helsedirektoratet anbefalinger til tannhelsetjenesten er oppdatert 20.02.2021, i tråd med FHIs oppdaterte råd av 19.2.2021.

 

FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Dette betyr at tannhelsepersonell må følge med på kommunelegens vurdering av smitterisikonivå i kommunen.

Oversikt over risikonivå i landets kommuner

Noen Statsforvaltere har informasjon om vurdering av risikonivået for alle kommunene i fylket. Heledirektoratet har etterlyst oversikter i de andre fylkene, og kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner ved et smitteutbrudd, dette fastsettes i covid-19-forskriften.

Informasjon om hvilke kommuner det er iverksatt tiltak i kan gi opplysning om hvilke kommuner det er spesielt viktig å følge med på.

VGs nettside har en god oversikt over lokale tiltak og trender i smitte, se under Kommunekart og Trend i registrert smitte.

 

Oppdatert kartleggingsskjema av smittestatus før besøk på tannklinikken

Helsedirektoratet har igjen (sept 2020) oppdatert skjema for vurdering av smittestatus fordi en nå er tilbake til tilnærmet normal aktivitet. Last ned skjemaet for kartlegging av smittestatus fra helsedirektoratet.no
Hold deg oppdatert på myndighetenes råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten her.

Forsterkede smittevernstiltak

FHI har gitt Helsedirektoratet følgende svar om hva som er begrunnelse for oppdatering av rådene om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet

Vi ønsker å ha tilsvarende råd for helsetjenesten, der det ikke er faglige grunner for å ha ulike råd. Forsterkede råd fikk vi for en stund tilbake for helseinstitusjoner. Vi vurderte da at tilsvarende ikke var behov for i tannhelsetjenesten, da rutiner der i tilsier bruk av beskyttelsesutstyr. Nå endret vi de forsterkede råd til å inneholde bruk av åndedrettsvern ved alle AGPer ved risikonivå 4 og 5. Det vurderes også aktuelt tiltak for tannhelsetjenesten.
Det er ikke behov for å justere råd ift muterte virus. De tiltak vi har på plass vurderes som effektive også ift nye varianter. All kunnskap tilsier at dråpesmitte er smittemåten for alle varianter som sirkulerer

Brev fra Helsedirektoratet til Tannhelsetjenesten mars 2020: 20_6856-2Beredskap Coronavirus – tannhelsetjenesten_

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening