Koronaviruset – informasjon fra Helsedirektoratet

 

Helsedirektoratet anbefalinger til tannhelsetjenesten er oppdatert 20.02.2021, i tråd med FHIs oppdaterte råd av 19.2.2021.

 

FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Dette betyr at tannhelsepersonell må følge med på kommunelegens vurdering av smitterisikonivå i kommunen.

Oversikt over risikonivå i landets kommuner

Noen Statsforvaltere har informasjon om vurdering av risikonivået for alle kommunene i fylket. Heledirektoratet har etterlyst oversikter i de andre fylkene, og kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner ved et smitteutbrudd, dette fastsettes i covid-19-forskriften.

Informasjon om hvilke kommuner det er iverksatt tiltak i kan gi opplysning om hvilke kommuner det er spesielt viktig å følge med på.

VGs nettside har en god oversikt over lokale tiltak og trender i smitte, se under Kommunekart og Trend i registrert smitte.

 

Oppdatert kartleggingsskjema av smittestatus før besøk på tannklinikken

Helsedirektoratet har igjen (sept 2020) oppdatert skjema for vurdering av smittestatus fordi en nå er tilbake til tilnærmet normal aktivitet. Last ned skjemaet for kartlegging av smittestatus fra helsedirektoratet.no
Hold deg oppdatert på myndighetenes råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten her.

Forsterkede smittevernstiltak

FHI har gitt Helsedirektoratet følgende svar om hva som er begrunnelse for oppdatering av rådene om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet

Vi ønsker å ha tilsvarende råd for helsetjenesten, der det ikke er faglige grunner for å ha ulike råd. Forsterkede råd fikk vi for en stund tilbake for helseinstitusjoner. Vi vurderte da at tilsvarende ikke var behov for i tannhelsetjenesten, da rutiner der i tilsier bruk av beskyttelsesutstyr. Nå endret vi de forsterkede råd til å inneholde bruk av åndedrettsvern ved alle AGPer ved risikonivå 4 og 5. Det vurderes også aktuelt tiltak for tannhelsetjenesten.
Det er ikke behov for å justere råd ift muterte virus. De tiltak vi har på plass vurderes som effektive også ift nye varianter. All kunnskap tilsier at dråpesmitte er smittemåten for alle varianter som sirkulerer

Brev fra Helsedirektoratet til Tannhelsetjenesten mars 2020: 20_6856-2Beredskap Coronavirus – tannhelsetjenesten_

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer