Covid-19 retningslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinerte

Brevet under ble sendt til alle landets kommuner, landets helseforetak og private, kommersielle og ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester.
Vedlagt finnes Covid-19 retningslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinerte.
Retningslinjen inneholder også en sjekkliste for arbeidsgivere.

Les brevet

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening