Oslo kommune innfører nye tiltak mot spredning av koronaviruset fra 17. mars 2021

Oslo kommune har en periode hatt strenge tiltak, og iverksetter fra 17. mars ytterligere tiltak.

Helsefaglige virksomheter, som tannhelsetjenesten, kan holde åpnet.

 Fra før av er det sagt at alle reiser som ikke er strengt nødvendige frarådes, noe som vil kunne påvirke etterspørselen etter tannhelsetjenester.

Nå som alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken, minner vi om at tannhelsepersonell står på regjeringens liste over personer med kritiske samfunnsfunksjoner.

Dersom behandlingstilbud i tannhelsetjenesten reduseres som følge av tiltakene, vises det til prioriteringer i Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten.

Smitterisikonivå i Oslo er nå på nivå 5 med ukontrollert spredning.
Det vises til FHIs Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien, og da særlig rådene om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet.

Slik vurderer kommunene eget risikonivå | Statsforvalteren i Oslo og Viken (sist oppdatert 15. mars)

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer