Regjeringen innførte strengere nasjonale tiltak 25. mars 2021

Illustrasjon koronavirus

Illustrasjon koronavirus-fra FHI

Oversikt over alle regjeringens nye tiltak

Enkelte kommuner/regioner kan ha strengere tiltak enn de nasjonale.

Kart over kommuner med regionale tiltak

Når det gjelder anbefalingen om 2 meters avstand har regjeringen i etterkant presisert følgende:

Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Barn og ungdom kan ha 1-2 faste venner som de kan ha nær kontakt med. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.

FHI har lagt inn en generell merknad om avstand i alle sine råd til helsetjenesten. Det er ingen endringer i Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten, annet enn at avstand bør være i tråd med gjeldende råd.

Driften i tannhelsetjenesten må tilrettelegges og organiseres slik at private og offentlig tannklinikker ikke blir en arena for smittespredning. Tannhelsetjenesten kan i denne sammenheng vurdere tiltak knyttet til avstand som ikke vil hindre normal drift – slik som bruk av venterom og avvikling av lunsj for ansatte.

Smitterisikonivå versus tiltaksnivå

Smitteverntiltak i helsetjenesten er ikke omtalt i kapittel 5 i covid-19-forskriften.

Helsetjenestene i kommunene må derfor følge de tiltak som er anbefalt for det smitterisikonivå kommunen har definert.

Helsedirektoratet har avklart med FHI at:

Det er kommunenes fastsettelse av smitterisikonivå (også når det innføres tiltaksnivå 5 A) som styrer hvilke smitteverntiltak tannhelsetjenesten skal iverksette.

Og at tannhelsetjenesten også må se hen til FHIs råd om at «Det bør ikke iverksettes tiltak anbefalt for et høyere smitterisikonivå enn det faktisk er i kommunen».

Beredskap i påsken

Tannhelsetjenesten må også i påske sørge for at det er tilstrekkelig beredskap.

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening