Hva-koster-tannlegen

Forbrukarrådet har jobba med forbrukarsida Hva-koster-tannlegen i 2019 for å auka kvaliteten på tenesta. Forbrukarrådet skal i 2020 vurdera saman med Helsedirektoratet og fagmiljøet, dei aktuelle prispakkane for tannpleier. Gjennom dette kvalitetsarbeidet har antal private klinikkar med registrerte 2019-prisar auka frå 200 til ca 1200 i løpet av året. Det er viktig at tannklinikkane oppdaterar 2020 prisar innan 1. februar. Det blir sendt oversikt til Forbrukartilsynet over tannklinikkar som ikkje har registrert sin tannklinikk. Det er oppretta sjema der du anonymt kan melda inn tannklinikk du ser manglar på Hva-koster-tannlegen

https://www.hvakostertannlegen.no/noen-mangler/.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening