Høringssvar 2020

Medbrakt kompetanse og lisens

Høyringsuttaling vedr endring folketrygdlova

Høring Kommunens helsefr. og foreb. arb. i helsest. og skolehelsetj_ (005)

Høyringssvar frå Norsk Tannpleierforening på høyringsutkast_Tannhelsetjenester til barn og unge 0 -20 år

Tilbakemeldingsskjema – Høring – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Høringssvar til endringer i helse og omsorgsloven

Høringssvar til Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar Bedre veldferdstjeneter for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Avgitt høringssvar Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening