Etter- og videreutdanning

Videreutdanning kan åpne nye muligheter og mastergrad kan kvalifisere for for eksempel jobb som forskningsassistent eller i forvaltningen.
Dersom man har pedagogikk kan man jobbe som lektor (videregående og universitet/høyskole).
Mastergrad kvalifiserer til videre studier for å ta doktorgrad.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening