Fagkonferansen 2019

Hei!

Her legges ut tilsendte power-point presentasjoner fra fagkonferansen. Fagansvarlig Benthe Hansen kan kontaktes ved spørsmål: Benthe.Hansen@delta.no

 

Foredrag:

Farmakologi og bruk av antibiotika i kliniskpraksis, sett i et globaltperspektiv, Prof Ørjan Olsvik

Tannpleier og tannlege i sykehus; oral medisinske tilstander, slimhinnelidelser og kreft i munnhulen

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer