Fagkonferanse 2015

Tannpleier og periodontitt-Ragnar Håkstad

NTpF fagkurs 2015 Eva Rydgren Krona

HEART v Kathrine Bergum og Eva Kvamme

Ntpf Videreutdanning og Master for tannpleiere A Halvari 050615. 2 NY

Orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus

 

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer