Foredrag fra fagkonferansen 2016

Kommunereformen Røynesdal

Foredrag fra direktør Røynesdal HOD
– Den offentlige tannhelsetjenesten

Foredrag fra HELFO

PS! Dette er store filer som vil ta litt tid å laste ned. Det vil vises en feilmelding når du klikker på dem, men etter noen minutter åpnes fila.

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer