Fagkonferansen 2017

Claes Næsheim Fagdag tannpleiere 1. juni 2017

Gro Jørgensborg Hvordan jobbe kunnskapsbasert i praksis – TannBarn

Anne Halvari sitt foredrag fra fagkonferansen 2017

Karies_Young Vik_handoutFagkonferanse_Hamar 2017

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer