Innsending av årsberetning og regnskap for NTPFs lokalavdelinger

1. Årsberetning

Dette skal sendes inn til NTpF sentralt:

 • Årsberetning (oversikt over avdelingens virksomhet). Beretningen skal deles ut og godkjennes på kommende årsmøte/ være godkjent av årsmøtet.
 • Regnskap

Årsberetningen skal inneholde:

 • Styrets sammensetning i rekkefølge:
  • Leder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Styremedlem
  • Varamedlem
 • Valgkomite
 • Plasstillitsvalgt for Delta i DOT (dersom det finnes)
 • Hovedtillitsvalgt for Delta i fylket
 • Antall medlemmer
 • Kontingent
 • Antall styremøter
 • Antall medlemsmøter
 • Representasjon (hvis medlemmer av styret har representert lokalavdelingen på f.eks. møter eller kurs )
 • Aktiviteter
  • Saker styret har jobbet med på styremøtene (opplistet)
  • Tema og aktiviteter på medlemsmøter (opplistet)
  • Kurs og tema for kurs i regi av lokalavdelingen (opplistet)
  • Andre aktiviteter i regi av lokalavdelingen (f.eks. markedsføring, samarbeid med andre organisasjoner)

Kall dokumentet i Word:
«Årsberetning NTpF avd. ………………… 20?? ». Bruk skriften Times New Roman og skriftstørrelse 12. Da blir redigeringen MYE lettere for administrasjonen.

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening