Innsending av årsberetning og regnskap for NTPFs lokalavdelinger

1. Årsberetning

Dette skal sendes inn til NTpF sentralt:

 • Årsberetning (oversikt over avdelingens virksomhet). Beretningen skal deles ut og godkjennes på kommende årsmøte/ være godkjent av årsmøtet.
 • Regnskap, budsjettforslag og evt. innstilling fra valgkomitè.

Årsberetningen skal inneholde:

 • Styrets sammensetning i rekkefølge:
  • Leder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Styremedlem
  • Varamedlem
 • Valgkomite
 • Plasstillitsvalgt for Delta i DOT (dersom det finnes)
 • Hovedtillitsvalgt for Delta i fylket
 • Antall medlemmer
 • Kontingent
 • Antall styremøter
 • Antall medlemsmøter
 • Representasjon (hvis medlemmer av styret har representert lokalavdelingen på f.eks. møter eller kurs )
 • Aktiviteter
  • Saker styret har jobbet med på styremøtene (opplistet)
  • Tema og aktiviteter på medlemsmøter (opplistet)
  • Kurs og tema for kurs i regi av lokalavdelingen (opplistet)
  • Andre aktiviteter i regi av lokalavdelingen (f.eks. markedsføring, samarbeid med andre organisasjoner)

Kall dokumentet i Word: «Årsberetning NTpF avd. ………………… 20?? ». Det er også fint om dere bruker skriften Times New Roman og skriftstørrelse 12. Da blir redigeringen MYE lettere for administrasjonen.

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

 • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
 • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
 • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer