Medlemsverving for lokalavdeling

Dette er et eldre utkast som vi jobber med å fornye, men det kan brukes som et utgangspunkt så lenge.

Brev til potensielle lokallagsmedlemmer (doc)

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening