Skjema for møtegodgjørelse

Når tillitsvalgte har deltatt i samlinger/ kurs som NTpF arrangerer kan de søke om kompensasjon for tapt av lønn.

  • Tannpleier i offentlige stillinger, får dekket tapt arbeidstimer gjennom arbeidsgiver. Gi tilbakemelding til ntpf@delta.no  dersom det ikke er tilfelle.
  • Tannpleier i privat praksis som er blitt trekt i lønn, får kompensert kr 2000,- pr dag.
  • Tannpleiere som er selvstendig næringsdrivende får refundert kr 3000,- pr. dag..

MAL Møtegodtgjørelse

Utfylt skjema sendes vedlagt i en mail til ntpf@delta.no