Skjema for møtegodgjørelse

Når tillitsvalgte har deltatt i samlinger/ kurs som NTpF arrangerer kan de søke om kompensasjon for tapt av lønn.

  • Tannpleier i offentlige stillinger, får dekket tapt arbeidstimer gjennom arbeidsgiver. Gi tilbakemelding til post@tannpleier.no dersom det ikke er tilfelle.
  • Tannpleier i privat praksis som er blitt trukket i lønn, får kompensert kr 2000,- pr dag.
  • Tannpleiere som er selvstendig næringsdrivende får refundert kr 3000,- pr. dag.

MAL Møtegodtgjørelse

Innsending:

  • Lagre skjema som pdf-fil.
  • Reiseregning: Bruk malen i Excel, fyll ut, lagre som pdf-fil.
  • Vedlegg til reiseregning, må sendes som pdf.
    Løse kvitteringer/ bilder av kvitteringer: Du kan bruke appen Adobe Scan eller legge bildet i et Word-dok, skriv forklaring til bilaget, lagre som pdf.

Bilag/ krav skal sendes inn som vedlegg i en e-post.: 971481978@faktura.poweroffice.net

OBS! INGEN tekst i mailen blir lest/ registret. All tekst må skrevet i skjema/ word dok før du lagrer det som PDF-filen

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening