Skjema for møtegodgjørelse

Når tillitsvalgte har deltatt i samlinger/ kurs som NTpF arrangerer kan de søke om kompensasjon for tapt av lønn.

  • Tannpleier i offentlige stillinger, får dekket tapt arbeidstimer gjennom arbeidsgiver. Gi tilbakemelding til post@tannpleier.no dersom det ikke er tilfelle.
  • Tannpleier i privat praksis som er blitt trukket i lønn, får kompensert kr 2000,- pr dag.
  • Tannpleiere som er selvstendig næringsdrivende får refundert kr 3000,- pr. dag.

MAL Møtegodtgjørelse

Utfylt skjema sendes vedlagt i en mail til post@tannpleier.no

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening