Lokalledere

Aust-Agder:

Leder: Ilona Mørch
E-postadr.: ntpf.avd.aust-agder@hotmail.com
Mobil: 99 56 74 35

Bergen og Hordaland

Leder: Marita Bjørkelund
E-postadr.: marita.bjorkelund@hfk.no
Mobil: 97592838

Buskerud

Kontaktperson: Elise Hansen
E-postadr.:Elise.Hansen@bfk.no
Mobil: 48 29 55 79

Finnmark

Leder: Marit Inger Kristine Aslaksdatter Eira Grønnli
E-postadr.:Marit.inger.gronnli@ffk.no
Mobil: 94 21 22 57

Hedmark

Leder: Nina Fossengen Diesen
E-postadr.: nina49@online.no
Mobil: 48 20 42 77

Møre og Romsdal

Leder: kirsti Gunne
E-postadr.: kirsti.gunne@mrfylke.no
Mobil: 41 44 09 46

Nordland

Leder: Jill Rakel Hjartøy
E-postadr.: Jilhja@nfk.no
Mobil: 90 66 11 53

Nord-Trøndelag

Leder: Kirsten Karlsen
E-postadr.: kirsten.karlsen@ntfk.no
Mobil: 99 29 16 60

Oppland

Leder: Anita Camilla Thune
E-postadr.: Anita.Camilla.Thune@oppland.org
Mobil:91 34 25 11

Oslo og Akershus

Leder: Slavica Pejic Durasovic
E-postadr.: ntpfavdosloogakershus@gmail.com
Mobil: 97 88 35 52

Rogaland

Leder: Katrine Høyvik Bergum
E-postadr.: Ntpf-rogaland@hotmail.com
Mobil: 95 28 96 97

Sogn og Fjordane

Leder: Liv Hjørdis Ullaland
E-postadr.: Liv.Hjordis.Ullaland@sfj.no
Mobil: 97 15 16 31

Trøndelag, sør

Leder: Maryanne Ørsleie
E-postadr.: ntpf.sortrondelag@gmail.com
Mobil: 98 05 04 37

Telemark

Leder: Lotte Auestad
E-postadr.: Lotte.auestad@gmail.com
Mobil: 93 83 21 02

Troms

Leder: Nina Marielle Hansen
E-postadr.: nina.marielle.hansen@tromsfylke.no
Mobil: 41264205

Vest-Agder

Leder: Kirsti Merete Helgesen
E-postadr.: Kirstihelgesen@hotmail.com
Mobil: 93 64 56 02

Vestfold

Leder: Svanhild Botnen
E-postadr.: svanbotn@online.no
Mobil: 92 01 17 79

Østfold

Leder: Steffen Davidsen
E-postadr.: steffen_d_17@hotmail.com
Mobil: 91 66 89 73

 

 

 

 

 

 

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer