Lokalledere

Agder:
Leder: Camilla Lyngstad
E-postadr.: agdertannpleierforening@gmail.com
Mobil: 90 36 13 12

Bergen og Hordaland
Leder: Marita Bjørkelund
E-postadr.: marita.bjorkelund@hfk.no
Mobil: 97592838

Buskerud
Kontaktperson: Elise Hansen
E-postadr.: Elise.Hansen@bfk.no
Mobil: 48 29 55 79

Finnmark
Leder: Marit Inger Kristine Aslaksdatter Eira Grønnli
E-postadr.:Marit.inger.gronnli@ffk.no
Mobil: 94 21 22 57

Hedmark

Leder: Nina Fossengen Diesen
E-postadr.: nina49@online.no
Mobil: 48 20 42 77

Møre og Romsdal
Leder: Marianne S. Rudi
E-postadr.: mariannerudi@hotmail.com
Mobil: 98 87 92 63

Nordland
Leder: Jill Rakel Hjartøy
E-postadr.: Jilhja@nfk.no
Mobil: 90 66 11 53

Trøndelag, nord
Leder: Kirsten Karlsen
E-postadr.: kirka@trondelagfylke.no
Mobil: 99 29 16 60

Oppland
Leder: Anita Camilla Thune
E-postadr.: Anita.Camilla.Thune@oppland.org
Mobil:91 34 25 11

Oslo og Akershus
Leder: Slavica Pejic Durasovic
E-postadr.: ntpfavdosloogakershus@gmail.com
Mobil: 97 88 35 52

Rogaland
Leder: Liv Ingrid Øvrebø
E-postadr.: Ntpf-rogaland@hotmail.com
Mobil: 40 61 05 03

Sogn og Fjordane
Leder: Liv Hjørdis Ullaland
E-postadr.: Liv.Hjordis.Ullaland@sfj.no
Mobil: 97 15 16 31

Trøndelag, sør
Leder: Linda Brandhaug
E-postadr.: ntpf.sortrondelag@gmail.com
Mobil: 97 13 20 35

Telemark
Leder: Lotte Auestad
E-postadr.: Lotte.auestad@gmail.com
Mobil: 93 83 21 02

Troms
Leder: Nina Marielle Hansen
E-postadr.: nina.marielle.hansen@tromsfylke.no
Mobil: 41264205

Vestfold
Leder: Svanhild Botnen
E-postadr.: svanbotn@online.no
Mobil: 92 01 17 79

Østfold
Leder: Marion Torp
E-postadr.: marionkristin@hotmail.com
Mobil: 93085280

 

 

 

 

 

 

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer