Hvorfor medlemsskap i Norsk Tannpleierforening?

Norsk Tannpleierforening, NTpF er en yrkesorganisasjon for tannpleiere og tannpleierstudenter som er tilsluttet Delta, YS. Når over 900 yrkesaktive tannpleiere og ca 130 studenter står sammen, gir det styrke til organisasjonen. NTpF vil ha større påvirkningsmuligheter på viktige politiske saker som angår yrkesgruppen, på tannpleiernes faglige utvikling, på lønnsutvikling. Som medlem får du større påvirkning på egen arbeidsplass, på lokal lønnsutvikling, og du får faglige og økonomiske fordeler, blant anna:

rimlegere kursavgift på fagkonferanser
fagbladet Tannstikka
tilgang til å søke på stipendordninger både i NTpF og Delta
juridisk hjelp og hjelp av tillitsvalte
gratis stillings- og jobbsøker annonse på tannpleierforeningens medlemsside
gunstige forsikringsordningar gjennom Gjensidige, og andre medlemsfordeler framforhandlet av YS

At tannpleiarane har fått 3 årig bachelorutdanning
At tannpleiarane har fått sjølvstendig refusjonsrett
At det er oppretta ei vidareutdanning i tannpleie og helsefremjande arbeid, 60 sp,
At regjeringa nå lovfestar tannpleiar som kjernekompetanse i kommunener……

..er store områder NTpF har jobba med over tid og  som har gitt resultat. Desse resultata, som er jobba politisk med over tid, er med på å gi oss tannpleiarar auka sjølvstendigheit og styrkjer vår autonomi.
Utan tannpleiarane som ser verdien av å ha ein yrkesorganisasjon og den tyngde det gir, vil det ikkje vera mogleg å nå dei resultat som yrkesgruppa har nådd. BLI MEDLEM

 

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer