Hvorfor være medlem i Norsk Tannpleierforening

Velkommen som medlem i Norsk Tannpleierforening!   

Norsk Tannpleierforening, NTpF er en yrkesorganisasjon for tannpleiere og tannpleierstudenter, og står tilsluttet Unio fra 1/1/2022.
Når 940 yrkesaktive tannpleiere står sammen, blir vi sterkere. Medlemmer i NTpF vil ha større påvirkning på egen arbeidsplass, du får faglige og økonomiske fordeler.

Norsk Tannpleierforening jobber for å utvikle tannpleieryrket og yrkesgruppens lønns- og arbeidsforhold. Tannpleierne er fortsatt en liten yrkesgruppe. Felleskapet i Tannpleierforeningen gir styrke og gjennomslagskraft for tannpleierne, og er en felles stemme overfor politikere, myndigheter og samarbeidende organisasjoner.

Medlemskapet gir deg mange fordeler. For å nevne noen:

 • årlig fagkonferanser og andre kurstilbud
 • gunstige forsikringer gjennom Tannpleiernes forsikringskontor
 • Tannstikka, vårt fagblad, 6 ganger per år både i posten og digitalt
 • rådgivning og veiledning i lønns- og arbeidsvilkår spørsmål
 • juridisk bistand der det trengs (gjelder etter 6 mnd. Medlemskap)
 • rabattordninger som medlem i et Unio-forbund. Mer om medlemskap og flere fordeler finner du på nettsiden vår
 • automatisk medlemskap i lokalavdeling

Bli medlem i den lukkede FB gruppa vår (Tannpleierforeningens medlemsgruppe). Her legger vi ut viktig informasjon og nyttig oppdateringer, kurstilbud mm.

Er du ansatt offentlig:

 • vil tariffavtaler ivareta dine arbeids- og lønnsforhold.
 • vil du ha hovedtillitsvalgt, HTV, som ivaretar tannpleiernes interesser overfor ledelsen.
 • får du trekk av kontingent rett på lønnsslippen din. Tannpleierforeningen sender arbeidsgiver beskjed om start av trekk.
  Følg med på lønnslippen for å se at trekket starter.
 • Du får fratrekk på skatten for hele fagforeningskontingenten

Er du ansatt privat:

 • Får du veileder i arbeids- og lønnsforhold utarbeidet av Tannpleierforeningen. Det er ingen tariffavtale mellom NTpF og den enkelte tannklinikk.
 • Veilederen inneholder forslag til kontrakt. Arbeidsgiver er pliktig til å inngå kontrakt med arbeidstaker.
 • Ved alternativ kontrakt les den grundig før du signerer, eventuelt kontakt Tannpleierforeningen før du signerer.

Kontakt Tannpleierforeningen på post@tannpleier.no for å få veilederen tilsendt.

Er du/vil du bli selvstendig næringsdrivende: 

 • Får du veileder for oppstarthjelp.
 • Får du forslag til samarbeidsavtale mellom driftseier og selvstendig næringsdrivende.
 • Får du gratis medlemskap i SMB-Norge (små og mellomstore bedrifter, dinbedrift.no) som gir mange fordeler.

Kontakt Tannpleierforeningen på post@tannpleier.no for aktuelle avtaler.

Kontingent for privat ansatte/selvstendig næringsdrivende:

 • Du får fratrekk på skatten for hele fagforeningskontingenten og betaler over avtalegiro.

Hovedorganisasjon: Fra 2022 er Tannpleierforeningen et selvstendig forbund i hovedorganisasjonen Unio. I Unio er de fleste forbundene for medlemmer med helsefaglig bakgrunn og andre med utdanning på bachelornivå, som for eksempel Sykepleierforbundet, Ergoterapeutene, Utdanningsforbundet (lærere).

Alle henvendelser om ditt medlemskap skjer til Norsk Tannpleierforening.
Bruk gjerne skjemaet på medlemssiden ved endring i arbeidsforhold, adresse eller andre endringer.
Velkommen til å melde deg inn 🙂 !

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening