Kontingent

Medlemskap

Yrkesaktivt medlemsskap:
1.45 % av brutto årsinntekt* (maksbeløp kr 500,- per mnd)
I tillegg til kontingenten påkommer kr 22 per måned til Opplærings- og utviklingsfond
hvor det kan søkes om stipend.

*) Kontingent beregnes av bruttolønn, uavhengig av om medlemmet er helt eller delvis i jobb. Bruttolønn er all inntekt som oppgis i post 111.A på lønns- og trekkoppgaven. Dette inkluderer lønn med tillegg, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger og tariffavtalt pensjonistlønn fra arbeidsgiver eller fra NAV

Husk at det gis fradrag for medlemskontingenten i selvangivelsen!

Ikke yrkesaktivt medlemsskap:
(uføre, rehabilitering, ulønnet permisjon ifm. barn/omsorg/ etterutdanning, attføring, arbeidssøkere etc)

kr 500,- per år

Studentmedlemsskap:
kr 200,- per år (gratis første studieår!)

Pensjonistmedlemmer:
kr 300,- per år

Yrkespassive, studentmedlemmer og pensjonistmedlemmer får tilsendt faktura via epost for innbetaling av kontingent i medlemsperioden.

HUSK kid-nummer ved betaling av faktura.

Følgende gjelder for de yrkesaktive medlemmene:

I tråd med medlemsavtalen skal medlemmer ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten settes på månedlig trekk i sine respektive fylkeskommuner/Oslo Kommune. Det samme gjelder for ansatte ved helseforetakene og statlige etater. NTpF sender beskjed om trekk til arbeidsgiver etter å ha mottatt innmelding fra medlemmet.

Tannpleiere i privat sektor skal opprette avtalegiro med NTpF og vil få månedlige kontingentskrav direkte på kontoen. Selvstendig næringsdrivende tannpleiere kan få årsfaktura om de ikke vil ha månedlige krav på sin konto.

Er du ansatt i begge sektorer skal det settes opp avtalegiro mellom medlemmet og NTpF slik som i privat sektor.

Husk å melde fra dersom du skifter arbeidsgiver, endrer stillingsprosent og/eller endre årsinntekt!

Skattefradrag for fagforeningskontingent

Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen.

Pr. 1.1 2022 er beløpet inntil kr 5.800,-.

 

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening