ORAL-Bs tannpleierpris – statutter

Formål

Oral-B ønsker å hedre en tannpleier som har utmerket seg i løpet av året.

Tildeling

Oral-Bs pris skal gis til en tannpleier som har gjort seg spesielt bemerket i løpet av året. Utlysning av prisen skal annonseres i Tannstikka og på profesjonens Web sider . Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til Oral-B med kopi til NTpF. Det er ikke anledning til å fremme seg selv som kandidat. Ved tildeling skal det legges vekt på:

  • stor faglig interesse
  • et stort engasjement for helsefremmende- og forebygende arbeid, planlegging og rutiner.
  • Samfunnsinteressert, f.eks med fokus på spesielt behandlingstrengende pasienter.

Oral-B dekker kostnadene til prisen, reise til og fra fagkurset samt opphold, kursavgift og sosialt arrangement for den nominerte kandidaten i forbindelse med utdelingen. Prisen skal være en gavesjekk med verdi ca NOK 10.000 i tillegg til et diplom og blomster.

Søknadsfrist

Tildelingen skjer under NTpFs årlige fagkonferanse av en representant for Oral-B.

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes innen 20. mars i tildelingsåret til:

post@tannpleier.no

Beslutning

Det oppnevnes to representanter til studentpris-komiteen, som skal bestå av:

  • En representant fra Oral-B
  • En representant fra NTpF

Opprettet i Oslo, 1. desember 2011

 

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening